Inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras

Gimė 1934 metais vasario 3 dieną Kubiliūnų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2013 metais kovo 26 dieną, Kaune.

1958 m. baigęs LŽŪA nuo 1962 m. joje (nuo 1996 LŽŪU) dėstė; docentas (1974). Nuo 2007 m. Klaipėdos universiteto Laivų mechanikos katedros docentas. Paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių. Svarbiausi veikalai: Traktorių maitinimo ir tepimo sistemų eksploatacinis patikimumas (1993), Degalai ir tepalai (1992), Traktoriai ir automobiliai (su kt., 1969, 1995, LSSR valst. premija), Žemės ūkio mechanizavimas ir elektrifikavimas (su kt., 1978), knygos Laukų mechanizatoriaus žinynas (su kt., 1968, 1981), Chemotologija (2002).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 749. ISBN 5-420-01574-9.
2. Jučas Pranas. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2013-04-16]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Ju%C4%8Das