Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai J Juknevičienė Genovaitė

Choreografė

Gimė 1943 metais sausio 21 dieną Daukantų kaime, Radviliškio rajone.

Mokėsi Sidabravo vidurinėje mokykloje. 1964 m. baigė Vilniaus kultūros švietimo technikumą. 1983–1987 m. studijavo Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (choreografijos specialybę).

1964–1968 m. – Vilniaus profsąjungų kultūros rūmų vaikų šokių grupių vadovė, 1968–1976 m. – Vilniaus politechnikumo šokių grupės vadovė (taip pat grupių Vilniaus 22-ojoje mokykloje, Aklųjų draugijos kultūros namuose, Radijo komponentų gamykloje vadovė). 1968–1971 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto šokių grupės vadovė. 1976–2009 m. – Liaudies meno rūmų (dabar Lietuvos liaudies kultūros centras) choreografė. 1976–1989 m. – Vilniaus kooperacijos technikumo šokių grupės vadovė. 1989–1995 m. – VU kapelos Jaunimėlis choreografė.

Nuo 1965 m. dalyvavo rengiant visas dainų šventes. 1965 m., 1970 m., 1975 m. – vadovė ir baletmeisterių asistentė, 1977 m., 1980 m., 1985 m., 1987 m., 1990 m. – rengėja ir baletmeisterė. Pasaulio lietuvių dainų šventės (1994) Šokių dienos dirigentė, respublikinių šokių konkursų Pora už poros (1977, 1982, 1987, 1992), šokių ansamblių konkurso Kadagys (1965) rengėja.

Apdovanota Kultūros ministerijos premija (1986) už šokį „Kupolių ratelis“. Sukurti šokiai: „Piemenukai“, „Kaimiškas tustepas“, „Ei, žilviti, tūto“, „Tu, žilviti, dobilio“, „Čiūto, rūto žilvitėlis“, „Žilvitis“.

Straipsnių spaudoje, pranešimų autorė.

Šaltiniai:

1. Nuo žemėsį kultūros arimus: [pokalbis su kraštiete, choreografe Genovaite Juknevičiene]. Užrašė Aleksandras Šidlauskas. Radviliškio kraštas, 2010, nr. 1, p. 41-46. ISNN 1822-0517.
2. Kas yra kas Lietuvoje 95/96. Kaunas: Neolitas, 1995, p. 223. ISBN 9986-709-00-8.