Ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas

Gimė 1900 metais rugpjūčio 25 dieną Grinkiškyje, Kėdainių apskrityje (dabar – Radviliškio r.).

Mirė 1977 metais rugsėjo 11 dieną Los Andžele, Kalifornijos valstijoje, JAV.

1919 m. baigė Karo mokyklą Kaune, savanoriu dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1923 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune ir iki 1927 m. studijavo socialinius mokslus Grazo (Austrija) universitete. 1928–1932 m. Finansų ministerijos, 1932–1935 m. Valstybės Tarybos referentas, 1935–1940 m. kainų tvarkytojas (dalyvavo kuriant standartizacijos sistemą). Su kitais 1933 m. įsteigė Socialinių ir politinių mokslų institutą Kaune, 1933–1940 m. jo valdybos narys. 1936–1940 m. žurnalo Tautos ūkis vyr. redaktorius. 1940–1941 m. Pramonės departamento direktorius. 1942–1944 m. dėstė VDU Filosofijos fakultete. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo pasipriešinimo kovoje.

1946 m. emigravo į JAV. Dėstė politinius mokslus Šv. Benedikto koledže (Atchisone, Kanzaso valstija), Briar Cliffo koledže (Sioux City, Pjovos valstija), 1949–1974 m. Portlando universitete; profesorius (1949).

Parengė Lietuvos ūkio tvarkymo įstatymų projektų (akcizo ir valstybinių monopolių), ūkio pertvarkymo planų (mūrinės statybos, alaus, tabako pramonės). Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Tautos ūkis, Vairas, Židinys, Naujoji Romuva, Rytas, Lietuvos aidas, Ost-Europa Wirtschaft ir kituose. Svarbiausiame veikale Didžioji iliuzijamarksizmas teorijoje ir tikrovėje (2 t., išsp. 1978–1979 Bostone ir Brukline) kritikavo K. Marxo teoriją.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 9. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 9. ISBN 5-420-01591-9.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 407. ISBN 5-420-01416-5.