Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kairienė-Nauskutė Stanislava

Argentinos lietuvių visuomenės veikėja

Gimė 1917 metais kovo 3 dieną Ramoškių kaime, Radviliškio rajone.

Kilusi iš valstiečių. 1938 m. emigravo į Argentiną, dirbo siuvyklose Buenos Airėse. 1939–1959 m. veikė pažangiose organizacijose: Lietuvių liaudies teatre, Lietuvių moterų kultūros ir profesijos draugijoje, Laisvosios Lietuvos organizacijoje, Tėvynės rėmimo komitete, Majakovskio klube, Lietuvių kultūros klube.

Saviveiklos būreliai statė ir jos parašytas pjeses: Pirmieji pavydai, Motinos sielvartas, Pavasario sapnas. Bendradarbiavo Momente, Vienybėje, Tėvynėje, buvo šių laikraščių moterų skyrių vedėja (slap. Skruzdėlytė). 1959 m. grįžo į Lietuvą. 1960–1963 m. Vilniaus Spartos fabriko darbininkė. Nuo 1963 m. dirbo Respublikinėje bibliotekoje.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mintis, 1968, p. 18.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011