Pedagogas, poetas, prozininkas

Gimė 1929 metais birželio 27 dieną Radviliškyje.

Mirė 2018 metais rugsėjo 6 d. Tytuvėnuose, Kelmės rajone.

1936–1942 m. mokėsi Radviliškio pradžios mokykloje, 1942–1948 m. – Radviliškio gimnazijoje. 1948 m. Už pogrindinę veiklą 1948 m. buvo įkalintas. 1954–1956 m. mokėsi Tulūno (Irkutsko sr.) vakarinėje darbo jaunimo mokykloje, 1958–1964 m. neakivaizdiniu būdu studijavo filologiją Irkutsko universitete. 1948–1953 m. dirbo Intos lagerio šachtose, o 1953–1966 m. – daugiausia medžio apdirbimo įmonėse.

Į Lietuvą grįžo 1966 m. 1966–1969 m. buvo Vėliučionių (Vilniaus r.) spec. mokyklos auklėtojas, 1969–1975 m. – Tytuvėnų (Kelmės r.) durpių įmonės meistras, baro viršininkas, 1975–1977 m. – Tytuvėnų ŽŪT direktoriaus pavaduotojas administraciniam darbui, 1977–1987 m. – Kelmės r. neakivaizdinės mokyklos Tytuvėnų konsultacinio punkto vedėjas, 1987–1989 m. – Tytuvėnų vidurinės mokyklos mokytojas.

Kūrinius (daugiausia humoristinius eilėraščius, epigramas, aforizmus) spausdino Šluotoje, Pergalėje, Metuose, Jaunimo gretose, Ūkininko patarėjuje, Šiaulių miesto ir apskrities spaudoje, kolektyviniuose rinkiniuose Velnio tuzinas (1977), Lietuvių epigrama ir parodija (1983), Takai prie šaltinio (1999). Išleido rinkinius Kolega įsiūlė (1997), (Ne)nusipelnęs (1999). Prieblandos varnas (2002) – lyrinių eilėraščių rinkinys, į kurį įdėjo ir seniau ir dabar parašytus šio žanro eilėraščius. Rašytojas rašo ir proza. Tremties laikotarpį atvaizdavo būtent apsakymuose.

Yra G. Biržinytės (1998), G. Stulpinienės vadybos kolegijos (1999) literatūrinių premijų laureatas, tris kartus jam buvo įteikta Šluotos premija, tapo laureatu ir Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje surengtame humoro konkurse. Aktyvus Kelmės r. literatų klubo Vieversys narys.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 219-220. ISBN 9955-579-12-9.