Fagotininkas

Gimė 1914 metais birželio 16 dieną Sedūnų kaime, Radviliškio rajone.

1939 m. baigė Kauno konservatorijos 3 kursus, grojo policijos orkestre. Tremtyje nuo 1945 m. grojo Vokietijos operų simfoniniuose orkestruose. 1948 m. emigravo į Braziliją, kur grojo Belo Horizonto radiofone ir simfoniniam orkestre, nuo 1952 m. „A Gazeta“ radiofone, São Paulo. 1953 m. suorganizavo Vytauto Didžiojo mokyklos patalpose (Vila Beloje) sekmadienines lietuviškos muzikos popietes jaunimui. Bendradarbiavo Brazilijos spaudoje.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 11. Boston (Mass.):  Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, p. 129.