Prozininkas, istorikas, muziejininkas

Gimė 1943 metais birželio 27 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

Mirė 2018 metais gegužės 9 dieną Klaipėdoje.

Mokėsi šio rajono mokyklose: 1949–1952 m. Palonų 7-metėje, 1952–1953 m. Pakiršinio pradžios, 1953–1960 m. Baisogalos vidurinėje. 1960–1965 m. VU studijavo istoriją.

1965–1968 m., 1970–1975 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejuje. 1968–1970 m. – Klaipėdos politechnikumo dėstytojas. 1970 m. įsijungė į Lietuvos jūrų muziejaus kūrimą. Dalyvavo ruošiant muziejaus ir akvariumo ekspozicijas, restauruojant ir pritaikant muziejui XIX a. Neringos fortą, statant ir įrengiant delfinariumą. 1975 m. paskirtas muziejaus direktoriumi, šias pareigas ėjo iki 2002 m. Atsistatydino dėl pablogėjusios sveikatos.

Išleido beletrizuotų pasakojimų knygų vaikams ir jaunimui apie laivus, jūrininkus, jūrų gyvūnus. Knygoje „Laivai ir jūrininkai“ (1981) pateikiama įdomi medžiaga iš laivininkystės istorijos: pasakojama, kaip žmonės pradėjo plaukioti upėmis ir jūromis, supažindinama su senovės jūreivių kelionėmis, kaip keitėsi laivai (ši knyga išleista bulgarų k.). Rinkiniuose „Ko verkė plekšnytė“ (1985), „Žvyniuko laiškai iš Karibų jūros“ (1994), kaip rodo jų pavadinimas piešiamas vandens pasaulis. Išleido reklaminę pažintinę knygą „Kviečia jūrų muziejus“ (1982). Periodikoje paskelbė apsakymų. Romane „Palonų istorijos“ (1997) autorius sugrįžta į savo ankstyvąją vaikystę nuošaliame Palonų bažnytkaimyje, iš kurio išvažiavo prieš 45 metus.

1994 m. apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 2002 m. suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 236. ISBN 9955-579-12-9.
2. Aloyzas Každailis. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2009 [žiūrėta 2012-03-23]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Aloyzas_Ka%C5%BEdailis