Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Klevaitė-Bondžinskaitė Janina

JAV lietuvių visuomenės veikėja

Gimė 1898 metais gegužės 15 dieną Pagarduvių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1965 metais gegužės 13 dieną Niujorke, JAV.

1913 m. išvyko į JAV, dirbo audėja tekstilės fabrikuose Petersone, vėliau Niujorke. 1915 m. ir 1918 m. už dalyvavimą darbininkų streikuose buvo suimta. Nuo 1916 m. Amerikos Socialistų partijos, nuo 1919 m. – Amerikos Komunistų partijos narė. 1930–1935 m. Vakarų tautinių mažumų kom. universiteto lietuvių sektoriaus, 1935–1937 m. – Lenino instituto Amerikos sektoriaus studentė Maskvoje.

Grįžusi į JAV, įvairiuose miestuose skaitė paskaitas apie Sovietų Sąjungą, kovojo su trockistais. Priklausė Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijai.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mintis, 1968, p. 162.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009