Docentas, mokslų daktaras

Gimė 1954 metais lapkričio 14 dieną Radviliškyje.

1973 m. įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą pramoninės ir civilinės statybos specialybę. 1978 m. baigęs institutą liko čia dirbti asistentu. 1986 m. stažavosi Kijevo inžineriniame statybos institute. 1990 m. apgynė technikos mokslų kandidato laipsnį. Nuo 1991 m. dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Metalinių konstrukcijų katedros vyr. dėstytojas, nuo 1992 m. vyr. asistentas. 1992, 1993 ir 1994 m. stažavosi Veimaro universitete. 1994 m. paskirtas VGTU mokslo direkcijos direktoriumi. 1995 m. suteiktas docento vardas. Nuo 1997 m. vasario mėn. VGTU administracijos prorektorius.

Studentams ir magistrantams dėstomos disciplinos: metalinės ir statybinės konstrukcijos, metaliniai ir mediniai tiltai.

Išleido 22 publikacijas lietuvių, rusų, anglų kalbomis, iš jų 4 mokomosios literatūros darbai. Parašė 17 mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių publikacijų, dalyvavo 17 šalies ir tarptautinių konferencijų.

Šaltiniai:

1. Arūnas Komka. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2013 [žiūrėta 2013-05-13].  Prieiga per internetą:  http://lt.wikipedia.org/wiki/Ar%C5%ABnas_Komka