Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Krilavičiūtė Rimanta

Aktorė

Gimė 1955 metais birželio 2 dieną Radviliškyje.

1977 m. baigė Lietuvos konservatoriją. Profesorės I. Vaišytės mokinė Šiaulių dramos teatre dirba nuo 1977 m. Sukūrė apie 50 vaidmenų. Svarbesni: Irma (P. Vaičiūno Prisikėlimas 1977), Ji (E. Radzinskio Luninas, arba Žako mirtis 1980), Marija (D. R. Popescu Fajansinis nykštukas iš vasaros sodo 1983), Olga (A. Čechovo Trys seserys 2002), Juozapota (History of Lithuania 2004, pagal J. Erlicką), Katerina (W. Gombrowicziaus Jungtuvės), Elžbieta (N. Jordanovo Gonzago nužudymas, abu 2005). Sukūrė raiškių vaidmenų kine (Elza – Ankstyvos rūdys 1979, režisierius G. Glinskis, Indrė – Kelionė į rojų 1980, pagal H. Sudermanną, režisierius A. Žebriūnas, Sofija – Žalčio karūna / M. K. Čiurlionis 1986, režisierius B. Talačka, Grėtė Karalienė – Vilius Karalius 1988, pagal I. Simonaitytę, režisierius V. Bačiulis, abu TV filmai).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 50. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. VAITIEKŪNAS, Rimantas. Mūzų prieglobsty: Šiaulių teatralų autografai. Šiauliai: Saulės Delta, 1997, p. 105. ISBN 9986-458-67-6.
3. Rimanta Krilavičiūtė. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2009, [žiūrėta 2009-09-11]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Rimanta_Krilavičiūtė