Teisininkas, diplomatas, habilituotas teisės mokslų daktaras

Gimė 1938 metais rugpjūčio 20 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Šeduvoje baigė vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė VU Teisės fakultetą, 1963–1965 m. studijavo Maskvos universiteto teisės fakultete. 1967–1968 m. stažavo Paryžiaus universiteto Aukštųjų tarptautinių studijų institute, 1970 m. Hagos tarptautinės teisės akademijos Tyrimų centre. 1961–1963 m. ir 1965–1990 m. dėstė VU teisės fakultete, 1969–1971 m. ir 1973–1977 m. dekanas; profesorius (1975).

1976 m. skaitė paskaitas Paryžiaus universitete, taip pat pranešimus tarptautinėse konferencijose (Paryžiuje, Hagoje, Londone, Delyje, Karakase, Stokholme ir kitur). 1978–1990 m. LSSR AT deputatas. 1977–1990 m. LSSR, 1990–1991 m. LR teisingumo ministras. 1991–1992 m. valstybės patarėjas. 1990–1992 m. LR valst. delegacijos deryboms su SSRS narys. 1992–1994 m. nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Belgijoje, Liuksemburge ir Olandijoje. 1994–1998 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas ir pirmininkas, 1994–2004 m. Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas, nuo 2004 m. Europos Teisingumo Teismo teisėjas.

Pagrindinė P. Kūrio mokslinių tyrimų sritis – tarptautinė teisė, valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus. Svarbiausi veikalai: Atsakomybės problemos tarptautinėje teisėje (1970), Tarptautinės teisės teorijos pagrindai (1972), Tarptautinės teisės pažeidimai ir valstybės  atsakomybė (1973, rusų k.), Tarptautinės teisės apybraižos (su M. Požarsku, 1985). Gedimino 2 laipsnio ordinas.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XI. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 304. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. PAKŠTAS, Vytautas. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva. Vilnius: Margi raštai, 1997, p. 145-146. ISBN 9986-09-160-8.