Geležinkelio transporto inžinierius

Gimė 1937 metais sausio 3 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 2006 metais spalio 15 dieną.

1948 m. baigęs Puipių pradinę mokyklą, mokėsi Šeduvos vidurinėje mokykloje. 1951–1955 m. mokėsi Vilniaus geležinkelių transporto technikume, 1955–1960 m. studijavo Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) geležinkelių transporto inžinierių institute.

1960–1962 m. Vilniaus geležinkelių transporto technikumo skyriaus vedėjas. 1962–1965 m. – direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, 1965–1973 m. – direktorius, 1973–1975 m. – Pabaltijo geležinkelio Vilniaus geležinkelio apygardos technikos skyriaus viršininkas, 1975–1980 m. – eismo skyriaus viršininkas ir apygardos viršininko pavaduotojas, 1980–1991 m. – vyriausiasis inžinierius ir pirmasis viršininko pavaduotojas, 1991–1994 m. – VĮ „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, 1994–1995 m. – vyriausiasis technikos inspektorius, 1995–2003 m. – VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Geležinkelių katedros asistentas, nuo 1995 m. – VĮ „Geležinkelių projektavimas“ direktorius.

Už darbą ir veiklą Lietuvos geležinkeliuose Algirdas Kliorė apdovanotas Garbės geležinkelininko ženklu. Išvertė SSRS geležinkelių eismo taisykles (1972), Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos geležinkeliais instrukciją (2002), recenzavo Lietuvos geležinkelių signalizacijos taisykles (1994), parengė Techninio siaurųjų geležinkelių naudojimo nuostatus (2000), Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo 1520 mm pločio vėžės geležinkeliais taisykles (2001). Stažavosi Dnepropetrovsko transporto inžinierių institute (Ukraina, 1975), Maskvos transporto inžinierių institute (Rusija, 1980), SSRS SM kvalifikacijos kėlimo institute Maskvoje (1985). Išklausė Tarptautinės geležinkelių sąjungos organizuotus kursus Paryžiuje (Prancūzija, 1991). Įsteigė žurnalą „Lietuvos geležinkeliai“ (2002), iki 2004 m. jį redagavo ir buvo žurnalo kolegijos narys.

Šaltiniai:

1. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. Kaunas: UAB „Neolitas“, 2006, p. 676. ISBN 9986-709-53-9.
2. Linkevičius, Jonas. Nepriklausomų geležinkelių vadovas. Radviliškio kraštas, 2011, nr. 2 (15), p. 21-26. ISNN 1822-0517.