Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kazlauskaitė Pranciška

Bibliotekininkė, kraštotyrininkė, literatė

Gimė 1942 metais balandžio 3 dieną Pavenčių kaime, Šiaulių rajone.

Mokėsi Kuršėnų vidurinėje mokykloje, baigė Vilniaus kultūros mokyklą, įgijo bibliotekininkės specialybę. Nuo 1968 m. ėjo įvairias pareigas Radviliškio viešojoje bibliotekoje, tarp jų – ir direktorės 1975–1978 m. ir 1981–1984 m. Aktyviai darbavosi kraštotyros baruose. Dalyvaudavo kraštotyrinėse ekspedicijose, kaupė medžiagą apie krašto, Radviliškio bibliotekos istoriją. Parašė leidinuką apie Radviliškio praeitį, sudarydavo įžymių kraštiečių jubiliejinių datų kalendorius. Parengė bibliotekos metraščių, atskiras knygeles apie kraštiečius Vytautą Osvaldą Virkau, apie Aureliją Mariją Žižniauskaitę-Balašaitienę, bibliografinę rodyklę „Radviliškio viešoji biblioteka 1987–1997“. Būdama Tėviškėnų klubo sekretore, svariai prisidėdavo prie šio klubo veiklos, ryšių su kraštiečiais plėtojimo, jų sambūrių organizavimo.

Dar 1971 metais skaitytojai susipažino su P. Kazlauskaitės kūryba. Nuo tada ji bendradarbiavo rajono laikraštyje, buvo neetatinė jo korespondentė. Jos plunksnai priklauso daugelis per tą laiką rajono ir šalies spaudoje išspausdintų diskusinių straipsnių, taip pat publikacijų kultūros, bibliotekos darbo, kitomis temomis, pasakojimų apie kraštiečius. Pranutė rašė eilėraščius, humoreskas ir kita. Ji tapo Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis“, Kaimo rašytojų sąjungos, Šiaurės Lietuvos rašytojų draugijos narė, aktyviai įsijungė į jų organizuojamus renginius. Kūryba spausdinta leidinyje „Radviliškio kalendorius 1992“, almanachuose: „Eiliavimai“ (1994), „Takai prie šaltinio“ (1999). Išleido knygą „Tik tu pareik...“ (2013).

Šaltiniai:

1. Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto almanachas. [sudarytoja Aldona Januševičienė]. Šiauliai: Saulės Delta, 1998, p. 138–142. ISBN 9986-899-14
2. KAZLAUSKAITĖ, Pranciška. Tik tu pareik...: eilėraščiai, epigramos, humoreskos. Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013, p. 5–6. ISBN 978-609-8034-15-8.
3. Radviliškio bibliotekos kelias 1937–2011. [sudarė Daiva Paulauskienė]. Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011, p. 192. ISBN 978-609-8034-10-3.