Ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras

Gimė 1901 metais sausio 21 dieną Šaukote, Radviliškio rajone.

Mirė 1989 metais gruodžio 19 dieną Notingeme, Didžiojoje Britanijoje.

1923 m. baigęs Berlyno aukštąją prekybos mokyklą dirbo Kooperacijos banke, 1923–1931 m. Finansų ir Žemės ūkio ministerijose bei Kauno Aušros gimnazijoje. 1927–1936 m. Kooperacijos banko ir bendrovės Lietūkis valdybų narys. Dalyvavo steigiant Ekonomikos studijų draugiją (1930), žurnalus Tautos ūkis (kurį laiką jį redagavo), Santarvė, laikraščius Sekmadienis, Tėvų žemė. 1931–1936 m. Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius. 1934–1936 m. Lietuvos atgimimo draugijos pirmininkas. 1936–1940 m. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne prekybos patarėjas. 1940–1941 m. Berlyno lietuvių draugijos pirmininkas. 1941–1945 m. Vokietijos koncerno IG Farbenindustrie ūkinis patarėjas. 1946 m. lietuvių pabėgėlių atstovas Flensburge. 1947–1952 m. D. Britanijos darbo ministerijos vertėjas ir socialinės globos tarnautojas Nottinghamo apygardoje. 1949–1970 m. (su pertraukomis) D. Britanijos lietuvių sąjungos tarybos pirmininkas. 1952–1970 m. Karališkosios karo aviacijos (Royal Air Force) koledžo (Cranwellis, Linkolnšyro grafystė) vyr. instruktorius ir užsienio kalbų (vokiečių, rusų) dėstytojas. 1979 m. Tautinės paramos fondo (rėmė Lietuvos disidentų šeimas) vienas steigėjų. Spaudoje (laikraščiuose Lietuvos žinios, Lietuvos ūkininkas, Talka, Britanijos lietuvis, Lietuvos aidas ir kt.) rašė apie Lietuvos užsienio prekybą, kooperaciją Lietuvoje, ūkio plėtros tendencijas, Lietuvos laisvės bylą, rezistenciją ir kita. Knygos: Lietuvių banko emisijos politika Europos monetarinių santykių plėtotės šviesoje (1928), vadovėlis gimnazijoms Įvadas į buhalteriją (1929), Atsiminimai ir svarstymai (išl. 1992).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 351-352. ISBN 978-5-420-01613-8.