Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Marijošienė-Steponaitytė Kotryna

Pedagogė, choreografė

Gimė 1905 metais kovo 21 dieną Radviliškyje.

Mirė 1987 metais rugsėjo 3 dieną Putname, JAV.

1921 m. baigė Radviliškio vidurinę mokyklą, 1926 m. Saulės mokytojų seminariją Kaune. 1923–1925 m. lankė kūno kultūros kursus, 1924–1927 m. Kauno muzikos mokyklą. 1926–1932 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo pedagogiką, psichologiją, lietuvių literatūrą ir Lietuvos istoriją. Studijuodama priklausė ateitininkų sporto klubui, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijai, skautams. 1927, 1930 ir 1934 m. lankė ritmikos ir išraiškos šokio kursus Rygoje ir Vienoje. 1925 m. įgijo kūno kultūros mokytojos, 1939 m. vyr. mokytojos teises.

Kaip kūno kultūros mokytoja dirbo: 1924–1940 m. Kazimieriečių gimnazijoje, 1926–1933 m. Saulės mokytojų seminarijoje, 1930–1940 m. Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1934–1944 m. dėstė rytmečio mankštą radiofone ir Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose, 1925–1940 m. vasaros mokytojų kursuose-stovyklose, Lietuvos Vaiko ir Šv. Vincento Pauliečio vaikų darželių vedėjoms paruošti kursuose. Steigiant Kūno kultūros rūmus, bendradarbiavo pertvarkant Lietuvos mokyklų kūno kultūros programą. Mokykloms, jaunimo organizacijoms ir sporto šventėms paruošdavo mankštos pratimus ir dainų improvizacijas. Reiškėsi kaip sporto švenčių choreografė; jos sukurti populiariausi šokiai: Malūnėlis, Čigonėlis, Audėjėlė, Aušrelė.

1944 m. pasitraukė į Austriją. 1948 m. persikėlė į JAV, apsigyveno New Britaine, CT. Nuo 1948 m. vadovavo šeštadieninei lietuvių mokyklai ir apylinkės skautų organizacijai, dirbo Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų mergaičių stovykloje Putname, CT. Kūno kultūros klausimais rašė Jėgoje ir Grožybėje, Fiziškame auklėjime, Tautos mokykloje, Motinoje ir Vaike ir dienraščiuose.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 628. ISBN 5-420-01416-5.
2. PUZINAS, J. Marijošienė-Steponaitytė Kotryna. Lietuvių enciklopedija. T. 17. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1959, p. 362.