Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Matulionis Teofilius

Arkivyskupas

Gimė 1873 metais birželio 22 dieną Kudoriškyje, Alantos parapijoje, Molėtų rajone.

Mirė 1962 metais rugpjūčio 20 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

1900 m. baigęs Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijos parapijose, nuo 1910 m. Švč. Jėzaus Širdies parapijos Sankt Peterburge klebonas; čia pastatydino bažnyčią. 1923 m. atsisakęs valdžiai atiduoti brangius bažnytinius reikmenis su vyskupu J. Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje sovietinės valdžios nuteistas 3 m. kalėti. 1925 m. amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade. 1929 m. nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti Leningrado tikintiesiems. Už neva antisovietinę veiklą sovietinio saugumo tardytas, 1930 m. nuteistas 10 m. kalėti griežtojo režimo Solovkų lageryje. 1933 m. grąžintas į Lietuvą, gyveno Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose.

1934–1936 m. gyveno JAV. Nuo 1937 m. buvo benediktinių bažnyčios Kaune rektorius; čia įsteigė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. 1940 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. Nuo 1942 m. Kaišiadorių vyskupas. Gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo griežtas kunigų drausmės klausimais. 1946 m. sovietinės okupacinės valdžios areštuotas, ne kartą tardytas, 1947 m. nuteistas 7 m. kalėti ypatingojo režimo kalėjime Vladimire. 1953 m. kaip sunkus ligonis apgyvendintas Zubovo Polianos (Mordovija) neįgaliųjų namuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, bet sovietinė valdžia jam neleido valdyti vyskupijos. T. Matulionis 1957 m. Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauninką kunigą V. Sladkevičių. 1958 m. T. Matulionis sovietinės valdžios ištremtas į Šeduvą, iš čia slapta nuo sovietinės valdžios rūpinosi savo vyskupijos reikalais. Nuo 1962 m. – arkivyskupas. Mirė po bute sovietinio saugumo atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos. 1990 m. pradėta T. Matulionio beatifikacijos byla, 2008 m. baigta, dokumentai įteikti Šventųjų skelbimo kongregacijai. Apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2003).

Šaltiniai:

1. PUIDOKAS, Mindaugas. Matulionis Teofilius. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 455. ISBN 978-5-420-01646-6.