Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Mikailienė (Gimbutaitė, Čižiūnienė) Regina

Pedagogė, slaugytoja, visuomenės veikėja

Gimė 1922 metais lapkričio 17 dieną Radviliškyje.

1941 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją ir pradinių mokyklų mokytojų kursus. 1941–1944 m. studijavo VU Medicinos fakultete. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945–1949 m. mokytojavo lietuvių pabėgėlių stovyklų gimnazijose. Atvykusi į JAV, 1958 m. baigė Setton Hallo universitetą ir įgijo ligonių slaugymo bakalauro laipsnį. 1969 m. baigė Columbijos universitetą Niujorke ir įgijo pedagogikos magistro laipsnį. Dirbo Veteranų ligoninės Psichiatrijos skyriuje, 1964–1974 m. Setton Hallo slaugių koledžo dėstytoja, 1974–1981 m. asocijuota profesorė. Priklausė įvairioms profesinėms draugijoms.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 593. ISBN 5-420-01513-7.