Žemėtvarkos inžinierius, docentas,  technologijos mokslų daktaras

Gimė 1935 metais rugsėjo 1 dieną Dirvonų kaime, Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1960–1962 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos organizacijose. 1963–1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos aspirantas. Nuo 1966 m. Lietuvos žemės ūkio universitete dėsto žemėtvarką ir žemėtvarkos vadybą; docentas (1972), 1975–1976 m. Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas, 1976–1987 m. Žemėtvarkos ir geodezijos katedros vedėjas, nuo 1997 m. dar ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegijos Studijų skyriaus vedėjas.

1969 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją apie upių slėnių šlaitų sutvarkymą ir naudojimą sodininkystei plėtoti. Mokslinių tyrimų sritis – žemėnaudų formavimas, jų struktūrų ekonominis pagrindimas, sodų teritorijų tvarkymas. Rašo į Lietuvos, Latvijos ir Estijos spaudą, skelbia savo straipsnius įvairių aukštųjų mokyklų akademiniuose mokslo darbuose. Parašė mokomąją knygą Ūkio žemėtvarka (2000), paskelbė 100 mokslinių straipsnių.

Šaltiniai:

1. Žemės ūkio enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 477. ISBN 5-420-01515-3.
2. Šiaulėnai: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas]. Vilnius: UAB Baltijos kopija, 2004, p. 456. ISBN 9955-568-13-5.