Miškininkas

Gimė 1921 metais vasario 19 dieną Čikagoje, JAV.

1948 m. baigė Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakultetą, įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją. Iki 1953 m. dirbo vyresniuoju miškininku Tauragės miškų ūkyje. Nuo 1953 m. sausio 1 d. perkeltas į Radviliškio miškų ūkį eiti vyresniojo miškininko pareigų, čia išdirbo 31 metus. Kol nebuvo pastatyta ūkio kontora Radviliškyje, miškų administracija dirbo Tytuvėnuose (Kelmės r.). 1953 m. sausį baigus įrengti naują Radviliškio miškų ūkio kontorą, į ją buvo perkelta ūkio administracija.

Nuo 1956 m. Radviliškio miškų ūkio direktorius. 1965 m. jam suteiktas nusipelniusio miškininko vardas.

1970 m. S. Mikolaitis paskiriamas Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos Miško kultūrų ir miško apsaugos valdybos viršininku. Po tarnybos ministerijoje, išleistas į pensiją, 1982 m. vėl grįžo į Radviliškį ir tęsė darbą senojoje darbovietėje – dabartinėje miškų urėdijoje. 1988 m. paskiriamas urėdijos ekonomistu. S. Mikolaitis pirmasis ėmėsi medienos realizacijos užsieniečiams klausimų nagrinėjimo ir praktinės veiklos šioje srityje.

S. Mikolaitis išsiskyrė kaip įvairiapusių žinių specialistas, novatorius, pažangių technologijų ir mokslo rekomendacijų diegimo miškininkystės srityje iniciatorius. Ne tik Radviliškyje, bet ir visoje Respublikoje plėtojo neplynus miško kirtimus, diegė selekcinės miškų sėklininkystės rekomendacijas, organizavo miško melioracijos darbų apimčių didinimą. Išugdė daug sėkmingai dirbančių specialistų.

85 metų gimtadienio proga už ilgametį darbą Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinis miškų urėdas apdovanojo S. Mikolaitį Padėkos raštu.

Šaltiniai:

1. BRUKAS, A.; EISMONTIENĖ, V. Radviliškio krašto miškininkai. Radviliškio krašto miškai: Aukštaitijos, Žemaitijos ir Žiemgalos sandūros miškų istorija, ūkininkavimas, gamtinės ir socialinės vertybės. [Sudarytojai Algirdas Brukas, Vitalija Eismontienė]. Kaunas: Adaksita, 2007, p. 233-278. ISBN 978-9955-631-20-0.
2. Miško pavilioti. Stepas Mikolaitis: Radviliškio kraštas – mano širdyje (I). Baltijos miškai ir mediena, 2008, nr. 2, p. 62-66. ISSN 1648-7370.