Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Monkutė-Marks Janina

Tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė

Gimė 1923 metais rugsėjo 21 dieną Radviliškyje.

Mirė 2010 metais lapkričio 13 dieną Čikagoje, JAV.

Mokėsi Pagėgiuose, Kėdainiuose. 1943 m. baigė gimnaziją Kaune. 1942–1944 m. lankė Kauno Valstybės teatro studiją.

1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau – Vokietiją. 1945–1946 m. studijavo Innsbrucko universitete meno istoriją, archeologiją, italų kalbą, 1947–1949 m. audimo ir tapybos mokėsi Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. Tekstilės meno mokėsi privačiai pas Antaną ir Anastaziją Tamošaičius.

1949 m. persikėlė į JAV, nuo 1950 m. gyveno Čikagoje. Iš pradžių dirbo Nabisco fabrike, 1951–1953 m. Atlas Calculating Service sąskaitininke. Vaidino lietuvių teatro spektakliuose. Tapybą ir grafiką studijavo Hyde Parko meno centre, interjero dizainą, keramiką ir pramoninę dailę – YMCA koledže, grafiką – V. Petravičiaus studijoje Čikagoje.

Nuo 1974 m. buvo Lietuvių moterų dailininkių draugijos narė, parodų rengėja. Ankstyviesiems tapybos kūriniams įtakos turėjo brutalusis menas (Namai-kalėjimas 1958, Kortų lošėjai 1959). 7 d-metyje susidomėjo popartu, A. Waholo, R. Lichensteino kūryba. Kūriniams Šeima ir beždžionė, Dviguba pilietybė (abu 1962), Mis U.S.A. (1963) būdinga plakatiškumas, groteskas. Vėlesniuose tapybos kūriniuose jungia senųjų pasaulio kultūrų simbolius bei ornamentiką (Eglės vestuvės 1965, Keturi kilimų ornamentai, Gyvybės medis 1967). Sukūrė gobelenų biogr. motyvais (Laukia ir stebi 1999, Ilsėkis ramybėje 2001).

J. Monkutė-Marks įsigijusi Kėdainių krašto muziejaus pastatą 2000 m. jį rekonstravo ir įkūrė savo vardo muziejų-galeriją. Jos kūrinių turi LDM, NČDM, Lietuvių dailės muziejus Lemonte, Balzeko lietuvių kultūros ir kiti užsienio šalių muziejai.

Šaltiniai:

1. MAŽRIMIENĖ, Vida. Monkutė-Marks Janina. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XV. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 424-425. ISBN 978-5-420-01654-1.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 630-631. ISBN 5-420-01416-5.