Karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis puskarininkis

Gimė 1914 metais gruodžio 18 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1937 metais spalio 16 dieną.

Mokėsi Radviliškio progimnazijoje ir Šiaulių valstybinėje gimnazijoje. Baigęs 5 klases, 1934 m. lapkričio 3 d. įstojo į karo aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų klasę. Mokykloje pasižymėjo kaip gabus ir sumanus mokinys. Ėjo skyrininko pareigas. Baigęs mokyklą turėjo tarnauti 1-ojoje naikintuvų eskadrilėje Kaune.

1937 m. spalio 16 d., 10 val. 30 min., jaunesnysis puskarininkis Jonas Masiulis atliko skridimo pratimus su naikintuvu Dewoitine D-501 (borto Nr. 606). Dėl neišaiškintų priežasčių lėktuvas iš 1000 m. aukščio įėjo į suktuką ir nukrito į Nemuną ties Karmelitų sala, prie pat tuometinio jachtklubo. Lakūnas mirė vežamas į Karo ligoninę.

Puskarininkis Jonas Masiulis palaidotas Kauno kapinėse. Pokario metais jas naikinant, giminių rūpesčiu palaikai perkelti į Šiaulėnų kapines (Radviliškio raj.).

2012 metų spalio 16 dieną Radviliškio rajone, Šiaulėnų miestelyje, buvo atidengtas atminimo akmuo prieš 75-erius metus žuvusiam karo lakūnui, jaunesniajam puskarininkiui Jonui Masiuliui.

Šaltiniai:

1. Palūžę sparnai: 1919–1940 metais žuvę ir šiaip jau mirę Lietuvos lakūnai. Saulius Lukšys, Rimvydas Mintautas, Jonas Monkevičius. Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla, 1997, p. 41-42. ISBN 9986-425-33-3.
2. TAMOŠIŪNAS, Alvydas. Įamžinta lakūno svajonė. Radviliškio kraštas, 2012, nr. 2, p. 20-22. ISNN 1822-0517.