Agronomas, literatas, biomedicinos mokslų daktaras

Gimė 1932 metais vasario 2 dieną Mažaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1988 metais spalio 8 dieną Akademijoje, Kėdainių rajone.

1958–1966 m. Radviliškio rajono Černiachovskio kolūkio pirmininkas. 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966–1977 m. Radviliškio rajono Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotojas. 1973 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją apie cukrinių runkelių auginimo būdus. 1977–1988 m. Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams.

Mokslinių tyrimų sritis – agrochemija. Paskelbė apie 50 mokslinių ir 150 mokslo populiarinimo straipsnių. Parašė monografiją Tręšimas (1989), knygas Agrochemijos tarnyba (su A. Damanskiu, 1980), Trąšų panaudojimo vakariniame SSRS regione moksliniai pagrindai (su kt., 1981, rusų k.). Sudarė Agrochemijos žinyną (su K. Dambrausku, 1980, 1984) ir Lietuvos TSR zonines žemdirbystės sistemas (1987). Parengė 4 rekomendacijas augalininkystei intensyvinti. Su kitais 1984 m. išrado aerodinaminį cheminių medžiagų skleistuvą RL-8.

Šaltiniai:

1. KADŽIULIENĖ, Žydrė. Onaitis Anicetas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010, p. 8. ISBN 978-5-420-01675-6.
2. Žemės ūkio enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 627. ISBN 5-420-01515-3.