Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Stanevičius Emerikas

Poetas, lietuvių liaudies dainų skelbėjas, vertėjas

Gimė 1802 metais lapkričio 29 dieną Birželėse, Radviliškio rajone.

Mirė prieš 1866 metus Prancūzijoje ar Šveicarijoje.

Dėl gimimo datos biografai nesutaria – vieni nurodo 1803 m., kiti 1802 m. pabaigą. V. Biržiška kaip argumentą nurodo, kad 1823 m. jis pasisakė turįs 21 metus. K. Grigas patikslina, kad E. Stanevičius gimė 1802 m. lapkričio 29 d.

E. Stanevičius mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje, nuo 1817 m. Vilniaus gimnazijoje. Baigęs gimnaziją 1820 m., E. Stanevičius įstojo į Vilniaus universitetą, Fizikos-matematikos fakultetą. E. Stanevičius lankė fizikos, algebros, aukštosios matematikos, chemijos ir gamtos mokslų paskaitas, bet po dvejų metų perėjo į Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą ir 1822–1823 mokslo metais su Simonu Stanevičiumi lankė beveik tas pačias paskaitas, nes buvo užsirašęs klausyti lotynų, lenkų ir rusų literatūros, graikų kalbos, visuotinės istorijos ir filosofijos. Studijavo savo lėšomis, vertėsi pamokomis.

Universitete E. Stanevičius savo gyvenimą susiejo su filaretais. Filaretų bylos metu (1823–1824) E. Stanevičius buvo suimtas ir keletą mėnesių kalinamas. Dalyvavo 1830–1831 m. sukilime. Sukilimui pralaimėjus pasitraukė į užsienį. V. Vanagas nurodo, kad E. Stanevičius mirė prieš 1866 m. Prancūzijoje ar Šveicarijoje.

Mūsų istoriografijoje Emerikas Stanevičius labiausiai minimas už nuopelnus lietuvių kultūrai. 1819–1822 m. laikraštyje „Tygodnik Wileński“ („Vilniaus savaitraštis“) E. Stanevičius išspausdino 12 lietuvių liaudies dainų tekstų su vertimais į lenkų kalbą (tai pirmasis Lietuvoje paskelbtas lietuvių liaudies dainų pluoštas) ir 3 nežinomų autorių dainas, kurios įvairiais variantais plito liaudyje. Tuo pačiu metu E. Stanevičius spausdino savo kūrinėlius ir lenkų kalba: pasakėčią „Lakštingalą“ („Slowik Apolog“), kantatą – G. R. Deržavino sekimą – „Persėjų ir Andromedą“, „Pušynėlį“ („Gaik sosnowy“), pasakėčią „Du arkliu ir asilas“ ir kitus. Lenkų „Visuotinėje enciklopedijoje“ („Encyklopedia powszechna“, t. 23, 1866) minima lietuviška E. Stanevičiaus kūryba, tačiau ji iki šiol nesurasta.

Šaltiniai:

1. JUKNEVIČIUS, Petras; KUKURAITYTĖ, Rita. Filaretas iš Birželės dvaro. Daugyvenės krašto šviesuoliai: konferencijų pranešimai. Panevėžys: Tėvynė, 2009, p. 14-17. ISBN 978-609-95085-1-1.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 423-424. ISBN 9955-579-12-9.