Kunigas

Gimė 1884 metais sausio 17 dieną Veleniškių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje.

Mirė 1962 metais vasario 17 dieną Radviliškyje.

Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1907 m. spalio 28 d. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Šiaulius. Paskui tęsė teologijos studijas Friburgo universitete Šveicarijoje. Grįžęs Lietuvon, ėjo kunigo pareigas Joniškėlyje, Viduklėje, buvo kuratu Pakrantėje, Karklėnuose, Karsakiškyje. Nuo 1924 m. Žarėnų klebonas, nuo 1934 m. Grinkiškio klebonas. Paskutiniais metais buvo Radviliškyje altaristas, kur mirė ir palaidotas.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 29. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963, p. 300-301.