Lietuvos kariuomenės karininkas

Gimė 1896 metais gruodžio 1 dieną Komariškių vienkiemyje, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1942 metais birželio 3 dieną Abezėje, Komijoje.

1914 metais baigė Šiaulių gimnazijos 5 klases. 1916–1919 m. mokytojavo Palonų pradinėje mokykloje (Radviliškio r.). 1919 m. vasario 1 d. savanoriu įstojo į Kėdainių apsaugos būrį. 1919 m. liepos 31 d. Kėdainių komendantūros atsiųstas į karo mokyklą. 1919 m. gruodžio 16 d. ją baigus (II laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas 7 pėstininkų pulko 4 kuopos jaunesniuoju karininku. 1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1920–1923 m. balandžio 14 d. paskirtas eiti 6, 4, 8, 5 kuopos vado pareigas, perkeltas į mokomąją kuopą jaunesniuoju, nuo liepos 1 d. vyresniuoju karininku. 1923 m. gegužės 18 d. pakeltas į vyresniuosius leitenantus. 1924 m. vasario 23 d. perkeltas į Autobataliono mokomąją kuopą būrio vadu. 1925 m. spalio 1 d. paskirtas bataliono adjutantu. 1926 m. sausio 1 d. perkeltas į Vyr. kariuomenės štabo Susisiekimo skyrių raštvedžiu. Nuo 1927 m. LŠS (Lietuvos šaulių sąjunga) narys, Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos centro valdybos narys. 1927 m. vasario 16 d. pakeltas į kapitonus. 1929 m. kovo 18 d. perkeltas į Vyr. kariuomenės štabo Pensijų skyrių. 1930 m. išėjo į atsargą. Tarnavo geležinkelių policijos Skuodo stoties nuovados viršininku, Utenos, Veliuonos ir Seredžiaus policijos nuovadų viršininko padėjėju, 1934–1940 m. liepos 12 d. – Seredžiaus policijos nuovados viršininku. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. liepos 12 d. suimtas Seredžiuje, kalintas Kaune. 1941 m. kovo 8 d. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams, išvežtas į lagerį Abezėje, Komijoje. Žuvo lageryje.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921), Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 258. ISBN 978-9955-415-75-6.
2. Šarauskas Bronius. Baisogala: monografija. [Sudarytojas Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 797. ISBN 978-9955-589-12-9.