Lietuvos kariuomenės karininkas

Gimė 1898 metais spalio 28 dieną Komariškių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1979 metais rugpjūčio 19 dieną, palaidotas Baisogaloje.

1918 m. baigė Vilniaus M. Yčo gimnaziją, evakuotą į Voronežą. 1919 m. birželio 7 d. savanoriu įstojo į karo tarnybą, tarnavo Kėdainių komendantūroje raštininku. 1920 m. sausio 16 d. įstojo į Karo mokyklą. 1920 m. spalio 17 d. ją baigus (III laida) suteiktas pėstininko leitenanto laipsnis, paskirtas į 1 pasienio pulko mokomąją komandą, spalio 30 d. – pulko ginklininku. 1920 m. lapkričio 19 d. – lapkričio 23 d. dalyvavo žygyje prieš atkirstus nuo fronto lenkų raitelius Kėdainių-Troškūnų ruože. 1920 m. gruodžio 4 d. perkeltas į 12 pėstininkų Kauno pulką 1 kuopos jaunesniuoju karininku. 1923 m. spalio 1 d. paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo. 1928 m. baigė VDU Teisių fakultetą. 1931 m. sausio 1 d. pagal Karininkų laipsnių įstatymą atsargos leitenanto laipsnis pakeistas į atsargos jaunesniojo leitenanto. 1934 m. birželio 8 d. – liepos 6 d. atliko karo pratybas 5 pėstininkų pulke. 1937 m. lapkričio 23 d. pakeltas į atsargos leitenantus.

1928–1939 m. dirbo Kauno teismo anstoliu, 1940 m. liepos mėn. – 1942 m. – anstoliu Vilniuje, 1943–1944 m. – Eišiškių apylinkės teisėju, antrosios sovietinės okupacijos metu iki 1960 m. – įvairiose Klaipėdos rajono įmonėse buhalteriu.

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 19181953. T. 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, p. 260. ISBN 978-9955-415-75-6.