Kraštotyrininkas, muziejininkas

Gimė 1929 metais kovo 16 dieną Labos kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2007 metais lapkričio 27 dieną ten pat, palaidotas Dambavos kaimo kapinaitėse.

Mokėsi aplinkinėse pradinėse mokyklose, vėliau Panevėžyje. Dirbo geležinkelio ryšiuose, pašte. 1958–1998 m. – Šeduvos kraštotyros muziejaus vedėjas. Rašė straipsnius spaudoje, padėdavo organizuoti kraštotyrai skirtus puslapius rajono laikraštyje, vesdavo muziejuje pamokas moksleiviams, jaunimui. V. Šenausko indėlis liko ir kituose rajono kultūros baruose. Nuo 1960 m. jis darbavosi Dapšionių klubo-skaityklos vedėju, vėliau – tuometinių „Auksinės varpos“ kolūkio, Beinoriškių, Augmėnų, Jonaitiškio, Žeimių kultūros namų direktoriumi, meno vadovu.

Atgimimo metai kraštotyrininkui dar pridėjo energijos, entuziazmo. Šeduvos muziejus tapo Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyriumi. Jam ir toliau vadovavo Vytautas Šenauskas. Be apžvalginių, krašto istorijos įvykius išryškinančių jo pranešimų neapsieidavo daugelio istorinių datų, laisvės kovotojų, kitų įžymių veikėjų sukakčių minėjimai, jų atminimo įamžinimo renginiai. Spaudos leidiniuose mirgėdavo Vytauto Šenausko straipsniai, po kruopelytę ir su nauju įkvėpimu sudėlioti iš jam gerai žinomų istorinių faktų, iš profesionaliai prakalbintų muziejaus eksponatų.

Su kraštotyrininkų, etnografų, archeologų ekspedicijomis apkeliavo beveik visą Lietuvą.

Šaltiniai:

1. Nepamirštamas Šeduvos muziejininkas. Radviliškio kraštas, 2008, nr. 2, p. 61-63. ISSN 1822-0517.