Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai Š Šidlauskas Aleksandras

Poetas, literatūros tyrinėtojas, kraštotyrininkas, kritikas

Gimė 1939 metais vasario 28 dieną Giedraičių kaime, Radviliškio rajone.

1945–1949 m. mokėsi Bargailių pradžios mokykloje, 1949–1956 m. – Grinkiškio vidurinėje mokykloje, 1956–1961 m. – VU studijavo lituanistiką, 1961–1972 m. – Šilalės raj. Liaudies švietimo skyriaus inspektorius, 1972–1979 m. – šio rajono Kultūros skyriaus vedėjas, 1979–1974 m. – Telšių kultūros mokyklos direktorius, 1984–1987 m. – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, 1987–2001 m. – šios įstaigos sektoriaus vadovas, nuo 2001 m. – poskyrio vyriausiasis specialistas.

Kūrybos (eilėraščių, miniatiūrų, lyrinių vaizdelių, aforizmų) paskelbęs almanachuose (Poezijos pavasaris, Varpai, kolektyvinėje kultūros darbuotojų poezijos knygoje Lenkiuosi žemės balsui, Šiaurės Lietuvos literatų almanache Jungtys, Radviliškio krašto almanache Takai prie šaltinio), respublikos, išeivijos, rajonų spaudoje. Yra redagavęs daugiau kaip 10 literatų poezijos knygų, dviejų poezijos rinktinių Eiliavimai (1994, 1996) rengėjas ir redaktorius. Periodikoje publikuoja straipsnius, recenzijas, literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo apžvalgas.

A. Šidlausko kūrybos rinkiniai – aforizmų knyga Alkana šarka (2003), sonetų rinkinys Amžinas šešėlis (2004), miniatiūros Atminimo šulinys (2005) ir mažosios poemos Gyvenimo sąskambiai (2008). 22 leidiniuose buvo išspausdinti jo rusų ir lenkų poetų – M. Lermontovo, I. Nikitino, F. Tiučevo, A. Feto, Ad. Mickevičiaus, Č. Milošo, V. Šimborskos – kūrinių vertimai. Vertimų konkurso III vietos laimėtojas (2001). Almanachuose, Kregždutėje paskelbta eilėraščių vaikams. Išleido bibliografinį aprašą Žingsnių aidas (2008). Sudarė ir redagavo monografiją Šiaulėnai (2004).

2005 m. įstojo į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą. 2006 m. už sonetų rinkinį buvo apdovanotas S. Bataičio vardo premija (JAV).

A. Šidlauskas – vienas iš kultūros žurnalo Radviliškio kraštas leidybos iniciatorių, aktyvus redkolegijos narys, nuolatinis Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos, rajono literatų klubo Jonvabalis bendradarbis. 2007 m. jam suteiktas Radviliškio viešosios bibliotekos Šviesuolio vardas, jis išrinktas Vilniaus radviliškėnų bendrijos tarybos pirmininku.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 493-494. ISBN 9955-579-12-9.
2. LINKEVIČIUS, Jonas. Kultūros barų Šviesuolio, poeto žingsnių aidas. Radviliškio kraštas, 2009, nr. 2, p. 27-32. ISSN 1822-0517.
3. Radviliškio VB elektroninis katalogas.