Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai Š Šikšnys-Šiaulėniškis Marcelinas

Pedagogas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas, publicistas

Gimė 1874 metais gegužės 14(2) dieną Notiniškių kaime, Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

Mirė 1970 metais rugpjūčio 15 dieną Vilniuje.

Mokėsi namuose pas daraktorius, Šiaulėnų pradžios mokykloje. 1884 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją.1893 m. pradėjo studijuoti Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. Priklausė slaptai lietuvių studentų draugijai. 1895 m. Varpe ir Ūkininke pasirodė pirmieji M. Šikšnio (Šiaulėniškio slapyvardžiu) eilėraščiai. 1896 m. parašė pirmąją dramą Kražiai.

1897 m. baigęs universitetą, 40 metų dirbo pedagoginį darbą: Rygoje (1899–1915), Voroneže (1915–1918), Vilniuje (1918–1940). 1927 m. po J. Basanavičiaus mirties, tapo Lietuvių mokslo draugijos pirmininku.

Nuo 1895 m. spaudoje skelbė publicistinius straipsnius, eilėraščius, prozos vaizdelius. Bendradarbiavo Varpe, Ūkininke, Vilniaus žiniose, Rygos garse ir kt. periodikoje. Išliko apie 20 eilėraščių. Parašė dramas: Meilę suardytinuodėmę pagimdyti (1899), Pilėnų kunigaikštis (1905), Sparnai (1907), Likimo bausmė (1911).

1930–1938 m. parašė aštuonis algebros ir geometrijos vadovėlius. Sudarė Aritmetikos ir algebros terminų žodynėlį (1919). Išvertė E. Ožeškovos (Orzeszkowos), S. Žeromskio, M. Konopnickos, K. Simonovo ir kt. rašytojų kūrinių.

1945 m. priimtas į Lietuvos Rašytojų sąjungą. M. Šikšnys-Šiaulėniškis apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu (1940). Suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas (1964).

Šaltiniai:

1. PAULAVIČIENĖ, Rasa. Marcelinas Šikšnys. Vilnius: Mokslo leidykla, 1992, 156 p. ISBN 5-420-01058-5.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 462. ISBN 9986-23-117-5.
3. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 449-451. ISBN 9955-579-12-9.