Fotografas, poetas

Gimė 1968 metais balandžio 3 dieną Atkočiuose, Ukmergės rajone.

Mokėsi Vilniaus kultūros ir buitininkų mokyklose. Fotografas. Dirbo Kupiškio, Jonavos rajonų spaudoje, policijoje Radviliškyje, Radviliškio raj. laikraščio „Mūsų kraštas“ fotokorespondentu. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Gyvendamas Radviliškyje, aktyviai dalyvavo Šiaulių literatų susivienijimo veikloje. Du kartus tapo Šiauliams skirto eilėraščio laureatu, 1994 m. nugalėjo šio susivienijimo paskelbto vieno eilėraščio konkurse. Yra paskelbęs poezijos „Varpuose“, Radviliškio krašto almanache „Takai prie šaltinio“, Šiaulių miesto periodikoje.

Šiuo metu dirba Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir medijos meno katedroje. Rašo į „Literatūrą ir meną“, „Šiaurės Atėnus“, „Nemuną“, Čikagoje leidžiamą „Draugą“ – pristato provincijos kultūrinį gyvenimą, ten gyvenančius kūrėjus. Aktyvus poetinio Druskininkų rudens dalyvis. Surengė savo fotografijos parodas sostinės galerijose „Arka“ ir „Vartai“, Druskininkų mažojoje galerijoje, UNESCO komisijos parodų salėse.

1993 m. apdovanotas Amerikos lietuvių fondo (Kalifornija) premija, 2002 m. – Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis.

Išleido eilėraščių rinkinius „Kalvaratas“ (1992), „Audivi“ (savilaida, 1997), „Metraščiai“ (1998), eseistinių miniatiūrų rinkinį „Ričardo Šileikos vardo provincija nr. 345“ (2003). Su Gintaru Bleizgiu ir Laurynu Katkum sudarė almanachą „Poetinis Druskininkų ruduo, 1990–1999(1999).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 451-452. ISBN 9955-579-12-9.
2. Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto poezijos almanachas. Sudarytoja Aldona Januševičienė. Šiauliai: Saulės Delta, 1998, p. 40-44. ISBN 9986-899-14-1.
3. Šileika Ričardas. Tekstai.lt  [interaktyvus], [žiūrėta 2012-03-20]. Prieiga per internetą: http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/353-sileika-ricardas