Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai Š Švedarauskas Juozas

Inžinierius statybininkas, docentas

Gimė 1935 metais kovo 19 dieną Radviliškyje.

1960 m. baigė Kauno Politechnikos institutą. Dirbo pedagogu, nuo 1969 m. docentas. 1974–1984 m. VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Aplinkos inžinerijos fakulteto, Šildymo ir vėdinimo katedros vedėjas. Daug dėmesio skyrė išorinių katedros ryšių plėtrai.

Paskelbė mokslinių straipsnių apie srovinio siurblio maišymosi kameros optimalios formos nustatymą. Knygos Šilumos tiekimas (1992) bendraautorius.

Šaltiniai:

1. Istorija. Iš : VGTU. Šildymo ir vėdinimo katedra [interaktyvus], [žiūrėta 2009-06-18]. Prieiga per internetą: http://www.svk.ap.vgtu.lt/lt/ISTORIJA