Zootechnikas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras

Gimė 1929 metais spalio 6 dieną Kelmėje.

Mirė 1999 metais gruodžio 14 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

1938–1940 m. – mokėsi Kelmės pradinėje mokykloje, 1940–1943 m. – Kelmės gimnazijoje, 1946–1948 m. – Kauno I suaugusiųjų gimnazijoje, 1948–1949 m. – Eržvilko gimnazijoje. 1954 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1957 m. Gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo instituto aspirantūrą.

1954 m. kurį laiką dirbo Krekenavos mašinų-traktorių stoties vyr. zootechniku. 1957–1999 m. Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas; 1968–1971 m. Gyvulininkystės ekonomikos ir organizavimo, o 1971–1999 m. Kiaulininkystės skyriaus bei sektoriaus vedėjas. 1959 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. 1966 m. suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio mokslinis vardas. 1985 m. Maskvoje apginta žemės ūkio mokslų daktaro (dabar habilitacijos) disertacija.

Vadovavo 12 aspirantų ir doktorantų disertaciniams darbams; profesorius (1989). 1992–1995 m. Lietuvos mokslo tarybos narys. Su kitais išvedė Lietuvos baltųjų kiaulių veislę, sukūrė jos laikymo, tobulinimo bei senųjų veislių išsaugojimo sistemą (respublikinė premija 1969). 1966–1999 m. parengė 50 rekomendacijų kiaulininkystei plėtoti. Parašė studiją „Kaip tvarkyti prekinę kiaulių fermą“ (1964). Knygų „Energiją taupantys kiaulių laikymo būdai“ (1999) ir „Kiaulių auginimas“ (1999, 2-asis leid. 2005) bendraautoris. Paskelbė 227 mokslinius ir 24 mokslo populiarinimo straipsnius. R. Žebenkos premija 1973 m., 1977 m.

Šaltiniai:

1. RAZMAITĖ, Violeta. Šveistys Juozas. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 485. ISBN 978-5-420-01616-9.
2. Profesorius Juozas Skaistutis Šveistys ir jo indėlis į gyvulininkystės mokslo sklaidą. Utena: UAB „Utenos Indra“, 2009, 128 p. ISBN 978-609-8004-24-3.