Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vaitkevičius (Vaitkus) Antanas

Knygnešys

Gimė apie 1866 metus Šeduvos parapijoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1895 metais netoli Radviliškio (nužudytas).

Gabenti lietuvišką spaudą paragino 1892 m. senelis Kuzminskas, gyvenęs Radviliškyje. Šį darbą dirbo apie dvejus metus. Nuvažiavęs prie Prūsijos pas knygnešį S. Neteckį, gavo lietuviškų knygų. Vėliau imdavo ir iš knygnešio J. Sakalausko.

Dažniausiai gautą spaudą veždavosi prekiniu traukiniu. Artimai bendradarbiavo su knygnešiu A. Grisaičiu. Dar pažinojo knygnešius J. Mendelį, J. Zubrį ir kitus. Palaikė gerus ryšius su policija, tai palengvindavo platinimą. Parsigabenęs spaudą slėpdavo pas Svetiką, J. Tūbį, Onaitį (Gražionių k., Aukštelkų ap., Radviliškio r.). Daugiausia parsigabendavo religinio turinio spaudos (maldaknygių, giesmynų), taip pat kalendorių, elementorių, laikraščių. Ūkininkai, kiti remdavo jį ir padėdavo slėpti knygas. Vadinamieji škaplerninkai iš pavydo norėjo įskųsti, bet pamatę, kad A. Vaitkevičius bendrauja su uriadniku, susilaikė.

Platindavo Šeduvos parapijoje, atveždavo į Radviliškį, Gražionius, Rozalimą, Lygumus (Pakruojo r.). Platinti padėdavo ir žmona J. Vaitkevičienė. Daugiausia platindavo Šaltinį, elementorių, kai kurių laikraščių. Policija tris kartus kratė namus, bet spaudinių nerado.

1895 m. važiuodamas traukiniu pasisakė pažįstamam konduktoriui, kad važiuoja pirkti knygų. Konduktorius, pamanęs, kad jis turi daug pinigų, nudūrė jį peiliu, paėmė pinigus, o jį išmetė iš traukinio. Išmetant kartu iškrito ir konduktoriaus kepurė. Pagal ją ir susekė žudiką.

Šaltiniai:

1. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 115-116. ISBN 978-609-8034-00-4.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 504. ISBN 9986-23-117-5.