Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė

Gimė 1949 metais kovo 10 dieną Radviliškyje.

1971 m. baigusi VU jame dirba, 1993–2007 m. Senovės ir viduramžių istorijos katedros vedėja, profesorė (2001).

Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos Statutas, Lietuvos Metrika, Teisinė kultūra ir moters statusas LDK. Lietuvos mokslo tarybos mokslo projekto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė (2013–2015) vadovė. Parašė monografiją Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.) (su kt., 2001, rusų k. 2004). Parengė (su kt.) istorinių šaltinių mokslinių publikacijų: Pirmasis Lietuvos Statutas (t. 2, d. 1, 1991), Lietuvos Metrika (4, 6, 8, 10, 11, 12, 19, 37, 47, 50 teismų bylų knyga, 1995–2014), Statuta Lithuaniae. Pirmasis Lietuvos Statutas (liet., anglų ir lot. kalbomis, 2014). Sudarė leidinius: Mūsų praeitis (su Z. Butkumi, t. 4, 1995), Lietuvos metrikos studijos: mokymo priemonė (1998, moksl. redaktorė), Pirmasis Lietuvos statutas ir epocha (su L. Steponavičiene, 2005), Mečislovas Jučas: bibliografija, 1955–2011 m. (su kt., 2011). Knygos tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“: galimybių studija (2008) viena autorių.

Šaltiniai:

1. Irena Valikonytė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Papildymai A–Ž. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015, p. 402. ISBN 5-420-01754-8.