Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Valiušaitis Stasys

Kunigas, kanonų teisės daktaras

Gimė 1910 metais rugpjūčio 13 (26) dieną Juodupių kaime, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje (dabar – Radviliškio r.).

Mirė 1971 metais balandžio 11 dieną Niujorke, JAV.

Mokėsi Šeduvos progimnazijoje. Išvykęs į Berlyną, baigė gimnaziją ir scholastinės filosofijos kursą. 1934 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1939 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Papilėje ir Mažeikiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1945 m. Romoje studijavo kanonų teisę, apgynė doktoratą. 1950 m. atvyko į JAV, buvo vikaras Niujorko vyskupijos amerikiečių parapijose. Dalyvavo BALFo (Bendras Amerikos lietuvių fondas) veikloje, kalbėdavo lietuvių radijo laidose.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 439. ISBN 5-420-01513-7.
2. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 828. ISBN 978-9955-589-12-9.