Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vazalinskas Vytautas

Agronomas

Gimė 1910 metais kovo 16 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1984 metais liepos 7 dieną Vilniuje.

1926 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune. 1930 m. baigė Žemės ūkio akademiją. Studijuodamas dirbo Dotnuvos bandymų stotyje. 1931 m. Danijoje dirbo žemės ūkio mokslinio tyrimo įstaigose, studijavo mokslinį darbo organizavimą ir žemės ūkio gamybą. 1931–1940 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaigoje (Kaune) valdytojo padėjėju, inspektoriumi. 1940–1941 m. tos įstaigos direktorius, Žemės ūkio liaudies komisariato tarybinių ūkių valdybos viršininkas, tarybinių ūkių liaudies komisaras. Vytauto Vazalinsko pastangomis įvairiuose mūsų krašto regionuose buvo įkurtas nemažas bandymų stočių tinklas, tvirta ir patikima bazė mokslo darbams. 1941 m., prasidėjus Sovietų Sąjungos karui su Vokietija, pasitraukė į Sovietų Sąjungą. Kurį laiką dirbo tarybinio ūkio agronomu Krasnodaro krašte. 1941–1946 m. Grūdų ir gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisaras, ministras, 1944–1945 m. dar ir žemės ūkio liaudies komisaras. 1946–1952 m. Žemės ūkio instituto, 1952–1953 m. Žemdirbystės ir dirvožemio instituto direktorius. 1953–1956 m. Žemės ūkio ir paruošų ministro pirmasis pavaduotojas. Nuo 1955 m. Lietuvos TSR AT deputatas. 1956–1962 m. Žemės ūkio ministras, 1962–1965 m. Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministro pavaduotojas, kartu vyriausiosios žemės ūkio mokslo ir kadrų ruošimo valdybos viršininkas. 1965–1980 m. Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas. 1967 m. paskirta LTSR valstybinė premija. 1980-1984 m. Ministrų Tarybos patarėjas.

Nepriklausomos Lietuvos metu skleidė spaudoj kooperacijos idėjas. Bendradarbiavo Ūkininkų patarėjuje, Žemės ūkyje, Naujojoje Romuvoje, Tautos ūkyje, Žemės ūkio akademijos metraštyje. Žemės ūkio klausimais paskelbė 290 straipsnių. Daug prisidėjo prie Lietuvos dirvožemių tyrimo, jų žemėlapių sudarymo, monografijos Lietuvos TSR dirvožemiai (1965; Respublikinė premija, 1967) parengimo. Buvo Mažosios Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos vyriausiosios redakcijos narys.

Mirė 1984 m. liepos 7 d. Vilniuje. 1996 m. įsteigta kasmetinė Vytauto Vazalinsko premija už fundamentinius mokslo darbus dirvotyroje, žemdirbystėje ir agrochemijoje.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 698-699.
2. ČEPĖNAS, P. Vazalinskas Vytautas. Lietuvių enciklopedija. T. 33. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 254-255.
3. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p. 470-471.
4. URBONAS, Aloyzas. Po ąžuolu. Sutikti agronomų žemėje: įžymūs XX amžiaus Lietuvos žemės ūkio veikėjai. Vilnius: Gairės, 2001, p. 119-134. ISBN 9986-625-15-7.
5. ŠVEDIENĖ, Rūta. Vazalinskas Vytautas. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 685. ISBN 978-5-420-01616-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009