Gydytojas, profesorius, habilituotas medicinos mokslų daktaras

Gimė 1929 metais vasario 5 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

Pradinę mokyklą baigė Grinkiškyje. Baigus 7 klases, Grinkiškyje dar nebuvo progimnazijos, todėl mokėsi Kėdainių gimnazijoje, o įsikūrus Grinkiškio progimnazijai – grįžo namo.

Grinkiškio gimnaziją Albertas Vitkus (I-oji laida) baigė 1948 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą, kuris nuo 1951 m. tapo medicinos institutu, ir 1954 m. baigė. Studijuojant KMI, teko daug mokytis, išmokti lotynų kalba visą medicinos terminiją. Mokydamasis medicinos institute žaidė krepšinį už savo kursą.

Nuo 1954 08 01 iki 1954 11 01 dirbo Kauno klinikose terapeutu. Nuo 1964 iki 1974 metų – geležinkelio ligoninėje Kaune. Nuo 1958 iki 1962 metų – Kauno greitosios pagalbos gydytoju. Nuo 1954 iki 1957 metų buvo KMI aspirantu. Nuo 1956 m. KMI asistentu, docentu, o nuo 1971 m. – profesoriumi. Daug metų dirbo Kauno medicinos mokykloje, kurioje dėstė anatomiją, histologiją ir embriologiją.

Profesorius A. Vitkus yra parašęs mokslinius darbus disertacijoms apginti. 1958 m. kandidato disertacijai – „Blužnies nervai ir jų morfologiniai kitimai, sensibilizacijos ir anafilaksinio šoko įtakoje“. 1968 m. apginta daktaro disertacija „Eksperimentinio miokardo infarkto perspėjimo ir miokardo regeneracijos klausimais“.

Prof. A. Vitkus vykdė mokslinę veiklą, tirdamas miokardo regeneracijos klausimus, vadovavo 6 kandidatų disertacijoms ir 2 daktaro disertacijoms.

Parašyti keturi histologijos vadovėliai (1970, 1990, 2003, 2008 m.) ir mokymo priemonės studentams. Bendradarbiavo  su fiziologijos, biochemijos ir vidaus ligų katedrų dėstytojais. Išspausdinta daugiau kaip 200 publikacijų.

1979 m. jam suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1987 m. tapo Valstybinės premijos laureatu. Ne kartą apdovanotas KMI rektoriaus padėkos raštais.

Šaltiniai:

1. MORKEVIČIENĖ, Birutė. Profesorius Albertas Vitkus. Grinkiškio kraštas. Sudarytojas Aleksandras Šidlauskas. Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2011, p. 804-805. ISBN 978-609-8034-09-7.