Knygnešys

Gimė apie 1858 metus Radviliškio parapijoje.

Mirė 1916 metais spalio 28 dieną Radviliškyje.

Lietuviškos spaudos pats parsinešdavo iš Tilžės. Gabeno apie dvidešimt metų. Parsinešęs slėpdavo kaime. Ne kartą kalėjo už tai: pirmą kartą – 1 m., kitus – po 1,2 mėn. Per kratą 1895 04 26 pas S. Rupšį buvo rastas jo laiškas, kuriame užmaskuotai prašoma pristatyti knygų. Kvočiamas jis sakėsi esąs neraštingas ir laiškų nerašąs. 1896 05 16 jis su maišu lietuviškų knygų (51 egz.) buvo sulaikytas Raseinių apskrityje. Nubaustas 1 mėn. arešto policijos areštinėje. Vėliau namuose būdavo kratų, bet lietuviškos spaudos nerasdavo. Platino „Šaltinį“, „Šventųjų gyvenimus“, „Peklos garsą“, kalendorius ir kita. Įduodavo ir savo dukrai L. Žalgevičienei lietuviškų knygų nunešti pažįstamiems kaimynams. Bendradarbiavo su knygnešiais J. Čepuliu, A. Vaitkevičiumi. Yra paskatinęs gabenti lietuvišką spaudą A. Abromavičių.

Šaltiniai:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 539. ISBN 9986-23-117-5.
2. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 121-122. ISBN 978-609-8034-00-4.