2015 metai

SAUSIS

1 d.
- 75 m., kai (1940) Grinkiškyje gimė Vidmantas Urbonas, žurnalistas.

3 d.
- 165 m., kai (1850) Varnioniuose gimė Juozas Brazaitis, gydytojas, literatas, tautosakos rinkėjas. Mirė 1926 m. balandžio 19 d. Anykščiuose.

6 d.
- 90 m., kai (1925) Auksučiuose gimė ir 5 m., kai 2010 m. gegužės 25 d. Vilniuje mirė Mečislovas Lizaitis, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras.

8 d.
- 70 m., kai (1945) Šiauliuose mirė Vladas Dutkevičius, vargonininkas, chorvedys, mokytojas, knygnešys. Gimė 1889 m. kovo 23 d. Baisogaloje.

10 d.
- 10 m., kai (2005) Vilniuje mirė Algimantas Laurynas Skūpas, kalbininkas, romanistas, esperantininkas. 1959–1961 m. mokytojavo Šeduvoje. Gimė 1937 m. rugpjūčio 10 d. Subačiuje, Kupiškio r.

12 d.
- 85 m., kai (1930) Juodupiuose gimė Vaclovas Bliznikas, matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Mirė 1997 m. vasario 6 d. Vilniuje.

15 d.
- 155 m., kai (1860) Liutkiškiuose gimė Antanas Abromavičius (Abromaitis), knygnešys. Mirė 1938 m. Radviliškyje.

24 d.
- 115 m., kai (1900) Kauliniuose gimė Antanas Bistrickas, statybos inžinierius, architektas. Mirė 1971 m. balandžio 4 d. Kaune.

29 d.
- 95 m., kai (1920) Maneituose gimė Petras Motiekaitis, inžinierius, aviamodeliuotojas, aviakonstruktorius, išradėjas. Mirė 1988 m. sausio 21 d., palaidotas Šiauliuose.