2015 metai

VASARIS

1 d.
- 80 m., kai (1935) Šiaulėnuose gimė Vytautas Januškevičius, pedagogas, vertėjas, socialinių mokslų daktaras.

2 d.
- 80 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Stasys Bulzgis, poetas, publicistas.

4 d.
- 125 m., kai (1890) Šliosberge, Latvijoje, mirė Juozas Tamulevičius (Dovydaitis Dionizas), kunigas, religinės literatūros sudarytojas. Gimė 1814 m. balandžio 25 d. Mantviliškiuose.

- 15 m., kai (2000) Kaune mirė Kęstutis Jurgis Žitkus, dailininkas tapytojas. Gimė 1926 m. sausio 30 d. Paežeriuose.

6 d.
- 95 m., kai (1920) Lydeikiuose, Šiaulių r., gimė Prudencija Navickaitė-Bičkienė, operos solistė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gyveno ir dirbo Radviliškyje. Mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje, JAV.

9 d.
- 85 m., kai (1930) Baisogaloje gimė Vytautas Petras Bložė, poetas, vertėjas.

11 d.
- 20 m., kai (1995) Kaune mirė Adomas Mačiulis, chemikas, fizinių ir cheminių mokslų daktaras. Gimė 1929 m. spalio 18 d. Žironuose.

15 d.
- 80 m., kai (1935) Prastavoniuose gimė Zigmantas Butkevičius, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

26 d.
- 20 m., kai (1995) Čikagoje, JAV, mirė Pranutė Ivanauskienė-Janušauskaitė, prekybininkė, visuomenės veikėja. Gimė 1902 m. kovo 9 d. Džiugoniuose.