2015 metai

LAPKRITIS

6 d.
 - 5 m., kai (2010) mirė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius, konstruktorius, docentas. Gimė 1946 m. balandžio 1 d. Juodupiuose.

8 d.
- 90 m., kai (1925) Miežaičiuose gimė Viktoras Šniuolis, partizanas, vienas iš Lietuvos partizanų vadų pasitarimo Minaičiuose 1949 m. organizatorių, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas. Mirė 2011 m. gruodžio 8 d. Šiauliuose.

13 d.
- 5 m., kai (2010) Čikagoje, JAV, mirė Janina Monkutė-Marks, tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė. Gimė 1923 m. rugsėjo 21 d. Radviliškyje.

18 d.
- 125 m., kai (1890) Vaiduloniuose gimė Petras Butkus, Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1947 m., palaidotas Šeduvoje.

- 85 m., kai (1930) Radviliškyje gimė Elena Cemnolonskienė, filologė, lituanistė, redaktorė, muziejininkė.

20 d.
- 45 m., kai (1970) Vilniuje mirė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Gimė 1932 m. sausio 16 d. Vertimuose.