2015 metai

GEGUŽĖ

1 d.
- 125 m., kai (1890) Gražioniuose gimė ir 40 m., kai 1975 m. Saint Charlese, Misūryje, JAV, mirė Andrius Butkūnas (iki 1933 m. Butkevičius), Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

13 d.
- 50 m., kai (1965) Niujorke, JAV, mirė Janina Klevaitė-Bondžinskaitė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gimė 1898 m. gegužės 15 d. Pagarduviuose.

18 d.
- 135 m., kai (1880) Šeduvoje gimė Antanas Graurokas (Gravrogkas), prozininkas, publicistas. Mirė 1958 m. balandžio 1 d. Kaune.

- 75 m., kai (1940) Pašakarnyje gimė Henrikas Norvilas, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

22 d.
- 120 m., kai (1895) Gujėnuose gimė Juozapas Pletkus, vyskupas. Mirė 1976 m. rugsėjo 29 d., palaidotas Telšiuose.

25 d.
- 10 m., kai (2005) Radviliškyje mirė Antanas Mikelis, žurnalistas, redaktorius, knygų autorius. Gimė 1934 m. vasario 11 d. Želmenuose, Jurbarko r.

27 d.
- 95 m., kai (1920) Kubiliūnuose gimė Vaclovas Blėdis, aktorius, režisierius. Mirė 1999 m. rugsėjo 8 d., palaidotas Panevėžyje.