2016 metai

―  110 m., kai (1906) Šiauliuose gimė Ona Lukauskaitė-Poškienė, poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja, buvusi Radviliškio viešosios valstybinės bibliotekos vedėja. Mirė 1983 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.

30 d.

―  90 m., kai (1926) Paežeriuose gimė Kęstutis Jurgis Žitkus, dailininkas, tapytojas. Mirė 2000 m. vasario 4 d. Kaune.

 

VASARIS

 

2 d.

―  140 m., kai (1876) Šiaulėnuose gimė Aleksandras Rymas, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1945 m. kovo 7 d. Vilniuje.

10 d.

―  65 m., kai (1951) Radviliškyje gimė Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

16 d.

―  120 m., kai (1896) Raginėnuose gimė Ignas Urbaitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1952 m. liepos 12 d. Taišete, Sibire.

―  110 m., kai (1906) Radviliškyje gimė ir 15 m., kai 2001 m. lapkričio 9 d. Izraelyje mirė Chaimas Tokeris, Radviliškio praeityje įžymus gydytojas.

17 d.

―  125 m., kai (1891) Bružiuose gimė Stasys Naginskas, pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas. Mirė 1955 m. balandžio 12 d. Rokiškyje.

19 d.

―  95 m., kai (1921) Čikagoje, JAV, gimė Stepas Mikolaitis, miškininkas, buvęs Radviliškio miškų ūkio direktorius.

23 d.

―  115 m., kai (1901) Birjočiuose gimė Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. spalio 15 d. žuvo mūšyje su bermontininkais ties Daugėlaičiais.

―  40 m., kai (1976) Čikagoje, JAV, mirė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1887 m. sausio 31 d. Baukuose.

 

KOVAS

 

1 d.

―  5 m., kai (2011) Vilniuje mirė Kęstutis Gvalda, dailininkas, grafikas. Gimė 1927 m. balandžio 24 d. Vaiduloniuose.

2 d.

―  140 m., kai (1876) Daugėlaičiuose gimė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Mirė 1952 m. balandžio 24 d., palaidotas Šiaulėnų kapinėse.

12 d.

―  120 m., kai (1896) Baukuose gimė Ignas Vaitiekūnas, ateitininkas. Mirė 1919 m. gegužės 25 d. (buvo sušaudytas Daugpilio, Latvijoje, kalėjime).

13 d.

―  90 m., kai (1926) Radviliškyje gimė Kristina Pakarskytė, biochemikė, profesorė.

14 d.

―  30 m., kai (1986) Vilniuje mirė Domas Cesevičius, ekonomistas, literatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. lapkričio 13 d. Dapšioniuose.