2018 metai

Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2018 m.

SAUSIS

 

1 d.

―  85 m., kai (1933) Valatkoniuose gimė ir 5 m., kai 2013 m. sausio 10 d. Vilniuje mirė Liucija Šulgaitė, dailininkė keramikė.

2 d.

―  90 m., kai (1928) Pociūnėliuose gimė Julija Gascevičiūtė-Zmirskienė, teatro aktorė.

―  25 m., kai (1993) Vilniuje mirė Karolis Mekas, archeologas, etnografas, filosofijos mokslų daktaras. Gimė 1906 m. lapkričio 13 d. Aukštelkuose.

7 d.

―  135 m., kai (1883) Alūkstoje, Latvijoje, mirė Juozapas Silvestras Dovydaitis, pedagogas, prozininkas, publicistas, kunigas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose.

20 d.

―  135 m., kai (1883) Šeduvoje gimė ir 65 m., kai 1953 m. lapkričio 29 d. Vilyje, Šveicarijoje, mirė Jonas Augevičius, gydytojas, Lietuvos karinis veikėjas.

21 d.

―  80 m., kai (1938) Šiauliuose gimė Rūta Staliliūnaitė, aktorė. Jos tėvai gyveno Pašušvyje. Mirė 2011 m. gegužės 9 d. Kaune.

―  75 m., kai (1943) Daukantuose gimė Genovaitė Juknevičienė, choreografė.

―  30 m., kai (1988) mirė Petras Motiekaitis, inžinierius, aviamodeliuotojas, išradėjas, biologas. Gimė 1920 m. sausio 29 d. Maneituose.

25 d.

―  120 m., kai (1898) Pakalniškiuose gimė Kazimieras Plungė, pedagogas, vadovavęs chorams, dūdų orkestrui. Mirė 1965 m. balandžio 1 d.

―  60 m., kai (1958) Vismantuose, Pakruojo r., gimė Vytautas Radžvilas, filosofas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras.

28 d.

―  90 m., kai (1928) Papušynyje gimė ir 5 m., kai 2013 m. gegužės 25 d. Kaune mirė Jonas Vitkus, inžinierius technologas, docentas, chemijos mokslų daktaras.

29 d.

―  10 m., kai (2008) mirė Algimantas Urba, inžinierius mechanikas, habilituotas technikos mokslų daktaras. Gimė 1936 m. rugsėjo 6 d. Kubiliūnuose.

30 d.

―  85 m., kai (1933) Kretingoje gimė Laima Burkšaitienė, docentė, etnomuzikologė. Mokėsi Radviliškyje.


VASARIS

 

6 d.

―  25 m., kai (1993) Kubiliūnuose mirė Vladas Žeromskis, agronomas, smuikininkas, poetas. Gimė 1906 m. rugsėjo 29 d. Valatkoniuose.

―  15 m., kai (2003) Vilniuje mirė Janina Misiūraitė, dainininkė, operos ir baleto teatro solistė. Gimė 1922 m. kovo 4 d. Radviliškyje.

11 d.

―  155 m., kai (1863) Viekšniuose, Mažeikių r., mirė Aleksandras Griškevičius, mokslininkas, filosofas, išradėjas, aviacijos Lietuvoje pradininkas. Gimė 1809 m. sausio 18 d. Auksučiuose.

―  75 m., kai (1943) Kačiuškiuose gimė Julius Beinortas, inžinierius, politikas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras.

15 d.

―  195 m., kai (1823) Skapiškyje, Kupiškio r., mirė Laurynas Bortkevičius, vienuolis dominikonas, religinių raštų rengėjas. Gimė 1756 m. rugpjūčio 10 d. Jankaičiuose.

26 d.

―  35 m., kai (1983) mirė Stanislovas Grigaliūnas, kunigas, Telšių kunigų seminarijos prokuratorius. Gimė 1902 m. liepos 5 d. Dvarninkuose.

27 d.

―  85 m., kai (1933) Igliaukoje, Marijampolės r., gimė Kazys Bronius Strolys, agrarinių mokslų daktaras. Dirbo Baisogaloje.

 

KOVAS

 

2 d.

―  30 m., kai (1988) Panevėžyje mirė Vilius Variakojis, stalo tenisininkas, krepšininkas, treneris. Gyveno ir mokėsi Radviliškyje. Gimė 1912 m. lapkričio 19 d. Rygoje, Latvijoje.

10 d.

―  90 m., kai (1928) Ročesteryje, JAV, mirė Juozas Sasnauskas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1895 m. balandžio 20 d. Gankiuose.

19 d.

―  120 m., kai (1898) Radviliškyje gimė ir 65 m., kai 1953 m. spalio 26 d. Čikagoje, JAV, mirė Juozas Zubkus, gydytojas, medicinos mokslų daktaras.

20 d.

―  95 m., kai (1923) Žilioniuose gimė Bronė Liniauskienė-Rimkevičiūtė, pedagogė, poetė.

25 d.

―  110 m., kai (1908) Sidabrave gimė Algirdas Jakševičius, režisierius, teatro aktorius, pedagogas. Mirė 1941 m. gegužės 30 d. Kaune.

26 d.

―  5 m., kai (2013) mirė Pranas Jučas, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras. Gimė 1934 m. vasario 3 d. Kubiliūnuose.

28 d.

―  95 m., kai (1923) Baisogaloje gimė Alfredas Kulpa-Kulpavičius, dailininkas, architektas, architektūros mokslų daktaras. Mirė 2007 m. gegužės 16 d. Druskininkuose.

 

BALANDIS

 

1 d.

―  60 m., kai (1958) Kaune mirė Antanas Graurokas (Gravrogkas), prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1880 m. gegužės 18 d. Šeduvoje.

3 d.

―  50 m., kai (1968) Atkočiuose, Ukmergės r., gimė Ričardas Šileika, fotografas, poetas. Gyveno ir dirbo Radviliškyje.

4 d.

―  100 m., kai (1918) Šilėnuose, Klaipėdos r., gimė Stasys Gentvilas, veterinarijos gydytojas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Mirė 2009 m. gruodžio 5 d. Baisogaloje.

6 d.

―  120 m., kai (1898) Šeduvoje gimė Antanas Tulys, vaistininkas, dramaturgas, prozininkas. Mirė 1977 m. sausio 14 d. Sankt Peterburge, JAV.

18 d.

―  180 m., kai (1838) Nirtaičiuose gimė ir 105 m., kai 1913 m. ten pat mirė Juozas Gedminis (Gedminas), tautodailininkas, skulptorius.

19 d.

―  55 m., kai (1963) Šeduvoje gimė Mindaugas Briedis, istorikas, Vilniaus radviliškėnų bendrijos valdybos pirmininkas.

24 d.

―  40 m., kai (1978) Kaune mirė Stanislovas Mastauskis, zoologas entomologas, biologijos mokslų daktaras. Gimė 1890 m. birželio 14 d. Dauburaičiuose.

25 d.

―  80 m., kai (1938) Aukštuosiuose Levikainiuose gimė Justinas Lazauskas, publicistas.

 

GEGUŽĖ

 

10 d.

―  20 m., kai (1998) Klaipėdoje mirė Vladas Vyšniūnas, prozininkas, memuaristas. Gimė 1922 m. sausio 2 d. Radviliškyje.

11 d.

―  155 m., kai (1863) kautynėse prie Stemplių žuvo Leonas Daraškevičius, mokslo populiarintojas. Gimė (apie 1840) Nemaniūnuose.

14 d.

―  85 m., kai (1933) Radviliškyje gimė Kęstutis Sakalauskas, geologas, geologijos-mineralogijos mokslų daktaras.

15 d.

―  120 m., kai (1898) Pagarduviuose gimė Janina Klevaitė-Bondžinskaitė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Mirė 1965 m. gegužės 13 d. Niujorke, JAV.

16 d.

―  110 m., kai (1908) Kubiliūnuose gimė ir 15 m., kai 2003 m. spalio 13 d. Pasvalyje mirė Elena Kuprytė, pedagogė.

19 d.

―  85 m., kai (1933) Šiaulėnuose gimė Henrieta Vepštas (Vepštienė, Virkau), grafikė, fotografė, keramikė.

27 d.

―  65 m., kai (1953) Radviliškyje gimė Audronė Kaušpėdienė, architektė.

29 d.

―  25 m., kai (1993) mirė Petras Tvarijonavičius, ekonomistas, profesorius, ekonomikos mokslų daktaras. Gimė 1937 m. kovo 11 d. Vėriškiuose.

 

BIRŽELIS

 

1 d.

―  115 m., kai (1903) Bružiuose gimė Juozas Žilvitis, pedagogas, visuomenės veikėjas, Kretingos muziejaus įkūrėjas. Mirė 1975 m. gruodžio 8 d. Kaune.

―  75 m., kai (1943) Daužnagiuose gimė Marija Sapragonienė-Urbonavičiūtė, docentė, biomedicinos mokslų daktarė.

3 d.

―  95 m., kai (1923) Skomaičiukuose gimė Antanas Burkauskas, teisininkas, teisės mokslų daktaras.

7 d.

―  110 m., kai (1908) Žibartuose gimė Boleslovas Plungė, pedagogas, dailininkas. Mirė 1995 m. spalio 6 d. Lazdijų r.

9 d.

―  70 m., kai (1948) Laboje gimė Enrikas Kačinskas, teatro aktorius.

15 d.

―  135 m., kai (1883) Šiaulėnuose gimė Silvestras Remeika, kunigas. Mirė 1939 m. gruodžio 9 d. Brukline, JAV.

―  10 m., kai (2008) Gargžduose, Klaipėdos r., mirė Jonas Kudžma, pedagogas, prozininkas, kritikas. Gimė 1916 m. birželio 27 d. Užuožeriuose.

20 d.

―  100 m., kai (1918) Piepaliuose gimė Antanas Butkus, agronomas, biochemikas, agronomijos mokslų daktaras. Mirė 1997 m. spalio 6 d. Vilniuje.

22 d.

―  145 m., kai (1873) Kudoriškyje, Molėtų r., gimė Teofilius Matulionis, arkivyskupas. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje.

26 d.

―  120 m., kai (1898) Pavartyčiuose gimė Jonas Martinaitis, tapytojas, grafikas, karikatūristas. Mirė 1947 m. lapkričio 29 d. Šeduvoje.

―  15 m., kai (2003) Vilniuje mirė Roma Grinbergienė-Griniūtė, rankininkė, sporto žurnalistė. Gimė 1939 m. birželio 26 d. Kurkliuose.

27 d.

―  75 m., kai (1943) Baisogaloje gimė Aloyzas Každailis, istorikas, muziejininkas, prozininkas.

28 d.

―  85 m., kai (1933) Baisogaloje gimė Jonas Algimantas Juozaitis, kūno kultūros dėstytojas, treneris, docentas.

―  5 m., kai (2013) Vilniuje mirė Filomena Taunytė, gydytoja, publicistė, žurnalistė. Gimė 1925 m. balandžio 11 d. Vantainėliuose.

 

LIEPA

 

4 d.

―  90 m., kai (1928) Legečiuose gimė ir 25 m., kai 1993 m. gegužės 9 d. Vilniuje mirė Antanas Bitė, gydytojas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras.

5 d.

―  85 m., kai (1933) Radviloniuose gimė Algirdas Stanislovas Vozbinas, fizikas, matematikas, technologijos mokslų daktaras.

8 d.

―  120 m., kai (1898) Sidariuose gimė Jonas Buračas, dailininkas, tapytojas. Mirė 1977 m. sausio 15 d. Kaune.

9 d.

―  25 m., kai (1993) Kaune mirė Janina Lašienė, gydytoja patologė anatomė, profesorė, medicinos mokslų daktarė. Gimė 1897 m. balandžio 11 d. Maralinėje.

21 d.

―  115 m., kai (1903) Kubiliškyje gimė Marija Lukaitienė, botanikė dendrologė. Mirė 1975 m. rugsėjo 24 d. Kaune.

26 d.

―  85 m., kai (1933) Vertimuose gimė Romualdas Budrys, dailėtyrininkas, muziejininkas.

29 d.

―  80 m., kai (1938) Lopuose gimė Virgilijus Citvaras, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

31 d.

―  65 m., kai (1953) Vilniuje mirė Jonas Marcinkevičius, rašytojas, dramaturgas. Gimė 1900 m. gruodžio 26 d. Radviliškyje.


RUGPJŪTIS

 

1 d.

―  65 m., kai (1953) Baisogaloje gimė Romualda Atkočiūnienė-Nenėnaitė, Šiaulių dailės galerijos direktorė.

9 d.

―  90 m., kai (1928) Pašušvyje gimė Jonas Samalionis, pedagogas. Mirė 2011 m. liepos 22 d. Šiauliuose.

16 d.

―  90 m., kai (1928) Bargailiuose gimė Jonas Dauguvietis, chorvedys, poetas. Mirė 2014 m. birželio 20 d. Kaune.

19 d.

―  25 m., kai (1993) Alytuje mirė Algirdas Martinaitis, mokytojas, literatas, kultūros veikėjas. Gimė 1926 m. sausio 6 d. Bebrujuose.

20 d.

―  80 m., kai (1938) Šeduvoje gimė Pranas Kūris, teisininkas, diplomatas, ambasadorius, habilituotas teisės mokslų daktaras.

23 d.

―  140 m., kai (1878) Apse, Baltarusijoje, gimė Mykolas Karosas, prelatas, buvęs Šeduvos dekanas. Mirė 1955 m. lapkričio 13 d. Šeduvoje.

―  40 m., kai (1978) Velykiuose, Panevėžio r., mirė Henrikas Prialgauskas, kunigas, dramaturgas. Gimė 1892 m. lapkričio 13 d. Jankaičiuose.

25 d.

―  30 m., kai (1988) Pandėlyje, Rokiškio r., mirė Alfonsas Strielčiūnas, kunigas. Gimė 1920 m. spalio 6 d. Paežeriuose.

28 d.

―  25 m., kai (1993) Čikagoje, JAV, mirė Prudencija Navickaitė-Bičkienė, operos solistė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gyveno Radviliškyje. Gimė 1920 m. vasario 6 d. Lydeikiuose, Šiaulių r.

 

RUGSĖJIS

 

8 d.

―  125 m., kai (1893) Kleboniškiuose gimė Antanas Grigaliūnas, prelatas. Mirė 1960 m. liepos 1 d.

19 d.

―  120 m., kai (1898) Radviliškyje gimė Vladas Brazauskas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras. Mirė 1949 m. gegužės 2 d. Karagandoje.

21 d.

―  95 m., kai (1923) Radviliškyje gimė Janina Monkutė-Marks, tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė. Mirė 2010 m. lapkričio 13 d. Čikagoje, JAV.

23 d.

―  90 m., kai (1928) Šeduvoje gimė Juozas Butkevičius, chemikas, chemijos mokslų daktaras.

25 d.

―  95 m., kai (1923) Radviliškyje gimė ir 10 m., kai 2008 m. rugsėjo 3 d. Klivlende, JAV, mirė Aurelija Marija Balašaitienė-Žitkuvienė-Žižniauskaitė, rašytoja, žurnalistė, visuomenės veikėja.

―  75 m., kai (1943) Kaune mirė Juozas Monkevičius-Monkus, aktorius, režisierius. Gimė 1909 m. vasario 9 d. Baisogaloje.

29 d.

―  100 m., kai (1918) Radviliškyje gimė Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas), kunigas, kapucinų vienuolyno vienuolis, pamokslininkas. Mirė 2005 m. birželio 23 d. Kaune.

 

SPALIS

 

4 d.

―  115 m., kai (1903) Alksniupiuose gimė Leonas Plungė, pogrindinės organizacijos narys, Usollago politinių kalinių sukilimo vadovas. Mirė 1942 m. birželio 11 d. (sušaudytas Solikamsko kalėjime).

8 d.

―  30 m., kai (1988) Akademijoje, Kėdainių r., mirė Anicetas Onaitis, agronomas, literatas, agrarinių mokslų daktaras. Gimė 1932 m. vasario 2 d. Mažaičiuose.

20 d.

―  95 m., kai (1923) Plutiškiuose, Marijampolės r., gimė Algirdas Malinauskas, buvęs Draugo kolūkio pirmininkas, Alksniupių krašto kūrėjas. Mirė 2000 m.

21 d.

―  10 m., kai (2008) Vilniuje mirė Robertas Rimgaila, žurnalistas. Gimė 1932 m. vasario 12 d. Radviliškyje.

25 d.

―  110 m., kai (1908) Betygalos par., Raseinių r., gimė Pranciškus Šniukšta, kunigas. Buvo Grinkiškio vikaras. Mirė 1977 m.

―  15 m., kai (2003) Vilniuje mirė Jonas Puodžiukynas, agronomas. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Garankščiuose, Marijampolės r.

27 d.

―  30 m., kai (1988) Niujorke, JAV, mirė Vincas Kisarauskas, tapytojas, grafikas, scenografas. Gimė 1934 m. kovo 1 d. Augmėnuose.

28 d.

―  120 m., kai (1898) Komariškiuose gimė Vincas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1979 m. rugpjūčio 19 d.

30 d.

―  145 m., kai (1873) Mintaujoje, Latvijoje, mirė Ignotas (Ignacijus) Bušinskis, etnografas, kraštotyrininkas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas. Gyveno Baltojo Šaukoto dvare. Gimė 1807 m. kovo 24 d. Upytės paviete.

 

LAPKRITIS

 

 1 d.

―  75 m., kai (1943) Rukoniuose, Pakruojo r., gimė Vilimas Malinauskas, kompozitorius, dirigentas, Baisogalos kultūros namų liaudies muzikos kapelos Žvangulis meno vadovas.

6 d.

―  70 m., kai (1948) Vabaliuose gimė Povilas Poškas, fizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

13 d.

―  80 m., kai (1938) Radviliškyje gimė Antanas Svirskis, profesorius, habilituotas agrarinių mokslų daktaras.

―  30 m., kai (1988) Radviliškyje mirė Bronius Kuprys, muzikos mokytojas, vargonininkas. Gimė 1899 m. Kupsčiuose, Raseinių r.

15 d.

―  15 m., kai (2003) Skuode mirė Petras Brazauskas, medžio drožėjas, fotografas, inžinierius. Gimė 1929 m. kovo 20 d. Mikailiškiuose.

17 d.

―  125 m., kai (1893) Lopuose gimė Kazimieras Pusnikas, inžinierius. Mirė 1966 m. spalio 25 d. JAV.

19 d.

―  60 m., kai (1958) Paežeriuose gimė Algirdas Butkevičius, socialinių mokslų daktaras, politinis veikėjas.

20 d.

―  85 m., kai (1933) Margavoniuose gimė Algirdas Valavičius, miškų ūkio inžinierius miškininkas, agrarinių mokslų daktaras.

―  80 m., kai (1938) Pašušvyje gimė Povilas Domeika, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

24 d.

―  130 m., kai (1888) Švėkšnoje, Šilutės r., mirė Mykolas Miežinis, kunigas, kalbininkas, tautosakos užrašinėtojas. Gimė 1827 m. spalio 11 d. Vaitiekūnuose.

27 d.

―  40 m., kai (1978) Vilniuje mirė Vytautas Kazimieras Balčiūnas, inžinierius architektas. Gimė 1924 m. lapkričio 29 d. Palonuose.

 

GRUODIS

 

3 d.

―  75 m., kai (1943) Subatėje, Latvijoje, mirė Juozas Zauka, režisierius, kultūros darbuotojas, knygnešys. Gimė 1862 m. vasario 23 d. Baisogaloje.

4 d.

―  35 m., kai (1983) Šiauliuose mirė Ona Lukauskaitė-Poškienė, poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja. Dirbo Radviliškio valstybinėje bibliotekoje. Gimė 1906 m. sausio 29 d. Šiauliuose.

14 d.

―  90 m., kai (1928) Baisogaloje gimė Juozas Majauskas, inžinierius.

―  55 m., kai (1963) Radviliškyje gimė Vytautas Juozapaitis, operos ir baleto teatro artistas, pedagogas.

15 d.

―  10 m., kai (2008) mirė Birutė Paškūnaitė, ekonomistė, kraštotyrininkė. Gyveno ir dirbo Daugėlaičiuose. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Linksmėnuose, Joniškio r.

20 d.

―  60 m., kai (1958) Vališkiuose gimė Eugenija Liumaitė, pedagogė, poetė.

 

KITOS SUKAKTYS

 

―  160 m, kai (apie 1858) Radviliškio parapijoje gimė Jonas Zubrys, knygnešys. Mirė 1916 m. spalio 28 d. Radviliškyje.

―  100 m, kai (apie 1918) Penzos gubernijoje, Rusijoje, mirė Silvestras Baltramaitis, bibliografas, etnografas, literatūros istorikas. Gimė 1841 m. gruodžio 2 d. Mankiškiuose.

―  80 m., kai (1938) Radviliškyje mirė Antanas Abromavičius (Abromaitis), knygnešys. Gimė 1860 m. sausio 15 d. Liutkiškiuose.

―  65 m., kai (1953) Irkutsko srityje mirė Petras Bložė, farmacininkas. Gimė 1887 m. vasario 7 d. Kemėruose.

 

―  150 m., kai (1863) prasidėjo 1863–1864 m. sukilimas. Mūšiuose kovojo ir iš Radviliškio krašto kilę žmonės: Antanas Bitė (Bitis), Leonas Daraškevičius ir kiti.

―  135 m., kai (1883) pastatyta dabartinė mūrinė Vadaktų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

―  100 m., kai (1918) įkurta Baisogaloje mokykla.

―  90 m., kai (1928) Baisogaloje pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, atstatytas 1989 m.

―  90 m., kai (1928) Liaudiškiuose pastatyta koplytėlė Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui.

―  90 m., kai (1928) Aukštelkuose, Kauliniuose, Radviloniuose, Užuožeriuose pastatyti paminklai Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui.

―  75 m, kai (1943) pastatytas Skėmių kaimo vėjo malūnas.

―  70 m., kai (1948) įsteigtos Pašušvio, Skėmių ir Vainiūnų bibliotekos.

―  65 m., kai (1953) įkurti Tyruliai, kaip durpių gavybos gyvenvietė ir įsteigta Tyrulių biblioteka.

―  55 m., kai (1963) įsteigta Žeimių biblioteka.

―  45 m., kai (1973) įkurta Vaižganto pagrindinė mokykla.

―  45 m., kai (1973) susikūrė Baisogalos kultūros namų kapela Žvangulis.

―  40 m., kai (1978) susikūrė Šeduvos kultūros namų etnografinis ansamblis Šeduva.

―  35 m., kai (1983) susikūrė Radviliškio vidutinio amžiaus liaudiškų šokių grupė Šelmiai.

―  25 m., kai (1993) įkurti Radviliškio vaikų globos namai Nykštukas.

―  25 m., kai (1993) susikūrė Radviliškio politinių kalinių ir tremtinių choras Versmė.

―  25 m., kai (1993) įkurta Radviliškio jaunimo mokykla.

―  25 m., kai (1993) Radviliškio Valerijos Valsiūnienės vardo vidurinė mokykla pavadinta Lizdeikos vardu.

―  25 m., kai (1993) Radviliškio 2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Vinco Kudirkos vardas (atgavo vardą).

―  15 m., kai (2003) Minaičiuose pastatytas paminklinis akmuo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio atminimui įamžinti.

―  10 m., kai (2008) atidaryta Radviliškio sporto arena.

―  10 m., kai (2008) susikūrė Radviliškio liaudiškos muzikos kapela Radvija.

―  5 m., kai (2013) Sidabrave pastatytas koplytstulpis Sėjėjas žemdirbiams pagerbti, Garbės piliečiui Antanui Vaškeliui atminti.

Parengė Rima Giedrienė, Radviliškio viešosios bibliotekos

 Informacijos-kraštotyros skyriaus bibliotekininkė