2011 metai

SAUSIS

 90 m., kai 1921 01 04 Grinkiškyje gimė Juozas Mečinskas, poetas, mokytojas.

115 m., kai 1896 01 07 Paežerių k. gimė ir 85 m., kai mirė Leonas Jonaitis, Lietuvos kariuomenės karininkas.

45 m., kai 1966 01 09 mirė Aleksandras Polišaitis, Lietuvos konsulas, diplomatas, gimęs Raginėnų k.

75 m., kai 1936 01 10 Kutiškiuose gimė Kazimieras Giedra, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

185 m., kai 1826 01 12 Mantviliškiuose gimė Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, prozininkas, publicistas, pedagogas.

130 m., kai 1881 01 15 Radviliškyje gimė ir 55 m., kai mirė Vytautas Račkauskas, geodezijos inžinierius, visuomenės veikėjas.

75 m., kai 1936 01 19 gimė Vytautas Vladislovas Tarvydas, zootechnikas, agrarinių mokslų daktaras, dirba Baisogaloje.

75 m., kai 1936 01 25 Asteikiuose gimė Romualdas Grigas, publicistas, prozininkas, sociologas.

60 m., kai 1951 01 26 Rudelių k. gimė Juozas Eismontas, urėdas, Lietuvos miškininkų sąjungos narys.

20 m., kai 1991 01 27 mirė Ona Tučaitė, inžinierė technologė, docentė, gimusi Burbiškio k.

145 m., kai 1866 01 29 (02 10) Kairėnų k. gimė Kazimieras Daukša, kunigas, lietuviškos spaudos platintojas.

105 m., kai 1906 01 29 gimė Ona Lukauskaitė-Poškienė, poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja, dirbusi Radviliškyje.