2011 metai

VASARIS

135 m., kai 1876 02 02 Šiaulėnuose gimė Aleksandras Rymas, gydytojas, visuomenės veikėjas.

60 m., kai 1951 02 10 Radviliškyje gimė Violeta Gaidamavičiūtė-Kiselienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

115 m., kai 1896 02 16 Raginėnų k. gimė Ignas Urbaitis, teisininkas, visuomenininkas.

105 m., kai 1906 02 16 Radviliškyje gimė Chaimas Tokeris, gydytojas.

120 m., kai 1891 02 17 (05) Bružių k. gimė Stasys Naginskas, poetas, kritikas, vertėjas, pedagogas.

90 m., kai 1921 02 19 gimė Stepas Mikolaitis, miškininkas, dirbęs Radviliškyje.

110 m., kai 1901 02 23 Birjočių k. gimė Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris.

35 m., kai 1976 02 23 mirė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas, gimęs Baukų k.