2011 metai

KOVAS

135 m., kai 1876 03 02 Daugėlaičių k. gimė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys.

115 m., kai 1896 03 12 Baukų k. gimė Ignas Vaitiekūnas, ateitininkas.

85 m., kai 1926 03 13 Radviliškyje gimė Kristina Pakarskytė, biochemikė, profesorė.

25 m., kai 1986 03 14 mirė Domas Cesevičius, ekonomistas, literatas, visuomenės veikėjas, gimęs Dapšionių k.

100 m., kai 1911 03 15 Pakalniškių k. gimė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius.

10 m., kai 2001 03 23 mirė Algimantas Žukas, žurnalistas, gimęs Vilgirdaičių k.

90 m., kai 1921 03 24 mirė Juozas Šnapštys (Margalis), kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas, gimęs Margių k.