2013 metai

VASARIS

6 d.

– 20 m., kai (1993) mirė Vladas Žeromskis, agronomas, smuikininkas, poetas. Gimė 1906 m. rugsėjo 29 d. Valatkonių k.

– 10 m., kai (2003) mirė Janina Misiūraitė, dainininkė, operos ir baleto teatro solistė. Gimė 1922 m. kovo 4 d. Radviliškyje.

11 d.

– 70 m., kai (1943) Kačiuškių k. gimė Julius Beinortas, inžinierius, politikas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

15 d.

– 190 m., kai (1823) mirė Laurynas Bortkevičius, vienuolis dominikonas, religinių raštų rengėjas. Gimė 1756 m. rugpjūčio 10 d. Jankaičių k.

26 d.

– 30 m., kai (1983) mirė Stanislovas Grigaliūnas, kunigas, Telšių kunigų seminarijos prokuratorius.  Gimė 1902 m. liepos 5 d. Dvarninkų k.

27 d.

– 80 m., kai (1933) gimė Kazys Bronius Strolys, agrarinių mokslų daktaras. Dirbo Baisogaloje.