2013 metai

RUGSĖJIS

8 d.

– 120 m., kai (1893) Kleboniškių k. gimė Antanas Grigaliūnas, prelatas. Mirė 1960 m. liepos  1 d., palaidotas Panevėžyje.

19 d.

– 115 m., kai (1898) Radviliškyje gimė Vladas Brazauskas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras. Mirė 1949 m. gegužės 2 d. Karagandoje.

21 d.

– 90 m., kai (1923) Radviliškyje gimė Janina Monkutė-Marks, tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė. Mirė 2010  m. lapkričio 13 d. Čikagoje, JAV.

23 d.

– 85 m., kai (1928) Šeduvoje gimė Juozas Butkevičius, chemikas, chemijos mokslų daktaras.

25 d.

– 90 m., kai (1923) Radviliškyje gimė ir 5 m., kai 2008 m. rugsėjo 3 d. Klivlende, JAV, mirė  Aurelija Marija Balašaitienė-Žitkuvienė-Žižniauskaitė, rašytoja, žurnalistė, visuomenės veikėja.

– 70 m., kai (1943) mirė Juozas Monkevičius-Monkus, aktorius, režisierius. Gimė 1909 m. vasario 9 d. Baisogaloje.

29 d.

– 95 m., kai (1918) Radviliškyje gimė Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas), kunigas, kapucinų vienuolyno vienuolis, pamokslininkas. Mirė 2005 m. birželio 23 d. Kaune.