2013 metai

SPALIS

4 d.

– 110 m., kai (1903) Alksniupių k. gimė Leonas Plungė, pogrindinės organizacijos narys, Usollago politinių kalinių sukilimo vadovas. Mirė 1942 m. birželio 11 d. (sušaudytas Solikamsko kalėjime).

8 d.

– 25 m., kai (1988) mirė Anicetas Onaitis, agronomas, literatas, agrarinių mokslų daktaras. Gimė 1932 m. vasario 2 d. Mažaičių k.

15 d.

– 70 m., kai (1943) Levikainių k. gimė Stasė Mickutė, VDU dėstytoja.

21 d.

– 5 m., kai (2008) mirė Robertas Rimgaila, žurnalistas. Gimė 1932 m. vasario 12 d. Radviliškyje.

25 d.

– 105 m., kai (1908) gimė Pranciškus Šniukšta, kunigas. Buvo Grinkiškio vikaras. Mirė 1977 m.

– 10 m., kai (2003) mirė Jonas Puodžiukynas, agronomas. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Marijampolės r.

27 d.

– 25 m., kai (1988) mirė Vincas Kisarauskas, tapytojas, grafikas, scenografas. Gimė 1934 m. kovo 1 d. Augmėnų k.

28 d.

– 115 m., kai (1898) Komariškių k. gimė Vincas Šarauskas, karininkas. Mirė 1979 m. rugpjūčio 19 d., palaidotas Baisogaloje.

30 d.

– 140 m., kai (1873) mirė Ignacijus (Ignas) Bušinskis, kultūros istorikas, etnografas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas.  Gyveno Baltojo Šaukoto dvare. Gimė 1807 m. kovo 24 d. Upytės paviete.